Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wil de concessies voor de jongste drie parken intrekken. Die zouden 3 tot 5 miljard euro kosten. Veel geld, vooral in vergelijking met de 0 euro subsidie die het Duitse EnBW en het Deense Dong vragen voor parken in Duitsland.
...

Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) wil de concessies voor de jongste drie parken intrekken. Die zouden 3 tot 5 miljard euro kosten. Veel geld, vooral in vergelijking met de 0 euro subsidie die het Duitse EnBW en het Deense Dong vragen voor parken in Duitsland. Het Duitse voorbeeld kopiëren is niet zonder risico's. Behalve dat de bedrijven gokken op technologische doorbraken tegen 2025, gaat het ook om veel grotere parken met turbines die dertig jaar blijven staan, en waar de overheid de kosten voor de koppeling aan het net op zich neemt. Bovendien gaan EnBW en Dong, waarschuwt de denktank Agora Energiewende, ervan uit dat de elektriciteitsprijzen zullen stijgen. Zelfs de Duitse Vereniging van Windenergie BWE spreekt van speculatieve biedingen. Los van de discussie over de return voor de Belgische economie en de juridische kosten en schadeclaims, zou het opzeggen van de concessies eens te meer neerkomen op een aantasting van de rechtszekerheid. Ook leidt het tot vertragingen in de uitbouw van een groener stroomproductiepark. Het bereiken van de Europese 20-20-20-doelstellingen wordt zeer moeilijk. Daarom wil zowel De Backer als minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) Europa om uitstel vragen. Als dat lukt, dan rijst de vraag of de Belgische concessiehouders niet op zijn minst de kans moeten krijgen een ernstig tegenbod in te dienen, waarbij ze de parken niet tegen 2020, maar tegen 2025 mogen afwerken.