"Op basis van de teksten die nu voorliggen, wordt de zogenaamde fairness tax tweemaal geheven", waarschuwt Henk Vanhulle, fiscalist-vennoot van het advocatenkantoor Linklaters. De nieuwe belasting maakt deel uit van de programmawet, die binnenkort ter stemming komt in de Kamer.

De fairness tax is de politiek correcte naam voor een hogere belasting die grote bedrijven moeten betalen als ze winst uitkeren waarop geen vennootschapsbelasting is betaald door toepassing van de notionele-intrestaftrek of overgedragen verliezen.

Artikel 219 ter zal de nieuwe belasting invoeren. Het wordt een afzonderlijke heffing op het verschil tussen het bedrag dat een bedrijf als dividend uitkeert en de vennootschapswinst die belast wordt tegen het normale tarief (33,99%). Het tarief van de fairness tax, inbegrepen de crisisheffing, is 5,15 procent.

Door een gelijktijdige aanpassing van artikel 207 van het wetboek van inkomstenbelastingen (WIB), is er echter een dubbele belasting mogelijk. Artikel 207 is een artikel dat al voorziet in een minimum belastbare basis in de vennootschapsbelasting. De aanpassing ervan heeft tot gevolg dat er geen fiscale aftrek, compensatie van verliezen, notionele-intrestaftrek, DBI-aftrek of octrooi-aftrek meer kan zijn op een bedrag gelijk aan de dividenden die "de grondslag van de bijzondere afzonderlijke aanslag vormen". Lees: de fairness tax.

Vanhulle maakt de rekening: "De niet-belaste winsten die worden uitgekeerd, worden dus onderworpen aan de fairness tax (5,15%) en vormen dan nog eens de minimum belastbare basis van de vennootschapsbelasting (33,99%). In feite is er dus sprake van een dubbele belasting. Net dat heeft de regering altijd ontkend. Daarom wordt dit artikel het beste aangepast, om te vermijden dat er ellenlange discussies en procedures uit voortvloeien. Anders zijn er twee vormen van fairness tax."

"Op basis van de teksten die nu voorliggen, wordt de zogenaamde fairness tax tweemaal geheven", waarschuwt Henk Vanhulle, fiscalist-vennoot van het advocatenkantoor Linklaters. De nieuwe belasting maakt deel uit van de programmawet, die binnenkort ter stemming komt in de Kamer.De fairness tax is de politiek correcte naam voor een hogere belasting die grote bedrijven moeten betalen als ze winst uitkeren waarop geen vennootschapsbelasting is betaald door toepassing van de notionele-intrestaftrek of overgedragen verliezen.Artikel 219 ter zal de nieuwe belasting invoeren. Het wordt een afzonderlijke heffing op het verschil tussen het bedrag dat een bedrijf als dividend uitkeert en de vennootschapswinst die belast wordt tegen het normale tarief (33,99%). Het tarief van de fairness tax, inbegrepen de crisisheffing, is 5,15 procent.Door een gelijktijdige aanpassing van artikel 207 van het wetboek van inkomstenbelastingen (WIB), is er echter een dubbele belasting mogelijk. Artikel 207 is een artikel dat al voorziet in een minimum belastbare basis in de vennootschapsbelasting. De aanpassing ervan heeft tot gevolg dat er geen fiscale aftrek, compensatie van verliezen, notionele-intrestaftrek, DBI-aftrek of octrooi-aftrek meer kan zijn op een bedrag gelijk aan de dividenden die "de grondslag van de bijzondere afzonderlijke aanslag vormen". Lees: de fairness tax.Vanhulle maakt de rekening: "De niet-belaste winsten die worden uitgekeerd, worden dus onderworpen aan de fairness tax (5,15%) en vormen dan nog eens de minimum belastbare basis van de vennootschapsbelasting (33,99%). In feite is er dus sprake van een dubbele belasting. Net dat heeft de regering altijd ontkend. Daarom wordt dit artikel het beste aangepast, om te vermijden dat er ellenlange discussies en procedures uit voortvloeien. Anders zijn er twee vormen van fairness tax."