"Biomassa is een slecht idee. De centrales van Gent en Langerlo zijn een straatje zonder einde. Ze zijn duurder en vuiler voor het milieu dan zon en wind én kunnen nooit zonder subsidie", zegt Guido Camps in een interview met De Standaard.

De voormalige topman van de federale energieregulator begrijpt dan ook niet dat de overheid bereid is miljarden te investeren in de biomassa-projecten van Gent en Genk (Langerlo).

'Deze projecten zijn niet duurzaam. Ze kunnen nooit functioneren zonder subsidie. Zodra de subsidietermijn afloopt, is het met die productie gedaan of zal men opnieuw aankloppen bij de overheid voor subsidies', verduidelijkt Camps.

Wind en zon goedkoper

De voormalige CEO van de toezichthouder wijst op het verschil met alternatieven zoals wind en zon, waar de subsidies lager liggen.

'Voor zonne-energie bij particulieren is de subsidie nul euro. Windenergie kost zo'n 80 procent van de kosten van biomassa. Bovendien kan windenergie op termijn wel zonder subsidies verder', aldus Camps in De Standaard.

Vuil

Behalve op de geldverslindende factor wijst Camps ook op het vervuilende aspect dat aan biomassa kleeft. De CO 2-uitstoot voor de aanvoer van die biomassa is groter dan die van een gelijkwaardige kolencentrale, luidt het.

Tom De Meester, energie-expert van de PVDA, berekende dat de CO 2-uitstoot van de industrie in Gent met 15 procent toeneemt als Bee Power, de biomassacentrale in de Gentse zeehaven, er komt. Bovendien is een groen alternatief - wat subsidies betreft - volgens de energie-expert 186 miljoen euro goedkoper per jaar dan de centrales in Langerlo en Gent.

Groene alternatieven

Camps pleit voor investeringen in opslagcapaciteit voor energie via Tesla-batterijen en voor opslag via zonneboilers. Voorts moeten investeringen in condensatieketels en -branders aangemoedigd worden, evenals het benutten van aardwarmte. "Duurzame groene energie zal altijd uit een mix bestaan", bevestigt Tom De Meester. (DS/BO)

"Biomassa is een slecht idee. De centrales van Gent en Langerlo zijn een straatje zonder einde. Ze zijn duurder en vuiler voor het milieu dan zon en wind én kunnen nooit zonder subsidie", zegt Guido Camps in een interview met De Standaard.De voormalige topman van de federale energieregulator begrijpt dan ook niet dat de overheid bereid is miljarden te investeren in de biomassa-projecten van Gent en Genk (Langerlo).'Deze projecten zijn niet duurzaam. Ze kunnen nooit functioneren zonder subsidie. Zodra de subsidietermijn afloopt, is het met die productie gedaan of zal men opnieuw aankloppen bij de overheid voor subsidies', verduidelijkt Camps.De voormalige CEO van de toezichthouder wijst op het verschil met alternatieven zoals wind en zon, waar de subsidies lager liggen.'Voor zonne-energie bij particulieren is de subsidie nul euro. Windenergie kost zo'n 80 procent van de kosten van biomassa. Bovendien kan windenergie op termijn wel zonder subsidies verder', aldus Camps in De Standaard.Behalve op de geldverslindende factor wijst Camps ook op het vervuilende aspect dat aan biomassa kleeft. De CO 2-uitstoot voor de aanvoer van die biomassa is groter dan die van een gelijkwaardige kolencentrale, luidt het.Tom De Meester, energie-expert van de PVDA, berekende dat de CO 2-uitstoot van de industrie in Gent met 15 procent toeneemt als Bee Power, de biomassacentrale in de Gentse zeehaven, er komt. Bovendien is een groen alternatief - wat subsidies betreft - volgens de energie-expert 186 miljoen euro goedkoper per jaar dan de centrales in Langerlo en Gent.Camps pleit voor investeringen in opslagcapaciteit voor energie via Tesla-batterijen en voor opslag via zonneboilers. Voorts moeten investeringen in condensatieketels en -branders aangemoedigd worden, evenals het benutten van aardwarmte. "Duurzame groene energie zal altijd uit een mix bestaan", bevestigt Tom De Meester. (DS/BO)