Per eenheid elektriciteit die ze maken, krijgen de betrokken groene stroomproducenten WKK (warmtekrachtkoppeling)- of GSC (groene stroom)-certificaten. Die certificaten zijn een belangrijke inkomstenbron, want de elektriciteitsleveranciers kunnen ze kopen. Electrabel, SPE, Nuon, Essent, Eneco en anderen moeten per MWh geleverde stroom 4,39 WKK-certificaten en zes groenestroomcertificaten voorleggen. Anders moeten ze een boete betalen van 125 euro.

BoeteDie verplichtingen leidden tot een certificatenmarkt waarbij de prijs van een certificaat 15 tot 20 procent onder de boeteprijs bleef. Om de prijs niet te kelderen bij een overaanbod, waardoor projecten in moeilijkheden zouden raken, werd er ook een minimumprijs van 90 euro bepaald.

Het nieuwe decreet verlaagt de boete tot 100 euro in 2014. Volgens Stora Enso, Electrawinds, Aspiravi, A&S Energie (een joint venture van Spano en Aspiravi) en Colruyt, wordt daarbij het gelijkheidsbeginsel geschonden. Zo wordt de minimumsteun voor biogascentrales opgetrokken tot 120 euro, terwijl die voor biofuels op 90 euro behouden blijft, hoewel de rendabiliteitsproblematiek bij beide technologieën gelijkaardig is.

Ook de behandeling van Max Green, de tot biomassacentrale omgebouwde steenkoolcentrale van Electrabel en Ackermans & van Haaren in Gent, is hen een doorn in het oog. Die centrale ziet het aantal certificaten met slechts 11 procent verminderd, maar dit percentage wordt niet verhoogd tot 30 april 2021. Indien dat wel gebeurt, dan vergoedt de Vlaamse overheid de eigenaars van die centrale.

RechtszekerheidDe andere bedrijven verwijten Electrabel niet dat het bedrijf haar onderhandelingsmacht gebruikt. "Maar wij willen ook die rechtszekerheid. Het voorstel van decreet beïnvloedt beslissingen uit het recente verleden. De marktprijs van 100 tot 110 euro daalt nu wellicht tot de minimumprijs van 90 euro. Dat is 15 euro die recht van onze winst afgaat. Onze investeringen zijn intussen wel al gebeurd", sneert algemeen directeur Rik Van de Walle van Aspiravi.
"Bovendien is de grote vraag, wat komt er nadien nog? Het kabinet heeft al aangekondigd dat ze het hele systeem tegen eind dit jaar nog eens willen evalueren. Dat verhoogt de bereidwilligheid van banken en investeerders niet."

"Mijn bazen in Scandinavië begrijpen dit niet", zegt Chris De Hollander, de gedelegeerd bestuurder van Stora Enso Langerbrugge. De papierproducent in de Gentse haven nam in juni van vorig jaar een nieuwe WKK-centrale in gebruik. Het bedrijf investeerde 140 miljoen euro. "De financiering en het hele businessmodel was berekend op de parameters die toen gangbaar waren. Hadden we dit toen geweten, dan stond deze centrale er niet. Ik vind dat daar zeer licht wordt overgegaan."

QuotaVolgens Electrawinds is een deel van de oplossing een snellere verhoging van de quota aan certificaten die de leveranciers moeten voorleggen. Die stijgen nu geleidelijk naar 10 procent (voor WKK) en 13 procent (GSC) in 2020. Daardoor zou de marktwerking, die nu nagenoeg dood is, kunnen heropleven. Ook de boeteprijzen blijven best behouden tot de grondige evaluatie is afgerond.

Voorts vinden ze dat de kosten die de elektriciteitsleveranciers doorrekenen, moeten worden beperkt. Volgens de vijf factureren die nu de volledige boeteprijs (125 euro) door, terwijl ze zelf slechts de marktprijs betalen. Ten slotte zou ook Elia zich moeten inschrijven in het systeem: nu worden sommige installaties verplicht aangesloten op het hoogspanningsnet, terwijl de minimumprijzen daar slechts 20 euro bedragen voor GSC-certificaten.

DoelstellingMinister Van Den Bossche staat voor een delicate evenwichtsoefening. Ze moet de doelstelling halen die België kreeg opgelegd in het kader van het Europese Klimaatplan: 13 procent hernieuwbare energie tegen 2020. Tegelijk wil ze de prijs voor de consument niet al te fel verhogen. Op wat technische bijsturingen na verwacht woordvoerder Gorik Van Holen dan ook niet dat er veel wordt gewijzigd aan het ontwerpdecreet. "Onze insteek is altijd geweest dat we niet raken aan lopende investeringen. Daarom blijft de minimumsteun behouden op 90 euro."

SubsidieBovendien wijst Van Holen op de zopas gestarte evaluatie van het systeem. "Moeten we de groenestroomcertificaten aanpassen? Moeten we naar een volledig ander systeem? Dat willen we tegen eind dit jaar uitklaren in samenspraak met alle betrokken partijen. Zolang je met evoluerende nieuwe technologieën zit die nog niet rendabel zijn, is er subsidie nodig."

LH/LD

Per eenheid elektriciteit die ze maken, krijgen de betrokken groene stroomproducenten WKK (warmtekrachtkoppeling)- of GSC (groene stroom)-certificaten. Die certificaten zijn een belangrijke inkomstenbron, want de elektriciteitsleveranciers kunnen ze kopen. Electrabel, SPE, Nuon, Essent, Eneco en anderen moeten per MWh geleverde stroom 4,39 WKK-certificaten en zes groenestroomcertificaten voorleggen. Anders moeten ze een boete betalen van 125 euro. BoeteDie verplichtingen leidden tot een certificatenmarkt waarbij de prijs van een certificaat 15 tot 20 procent onder de boeteprijs bleef. Om de prijs niet te kelderen bij een overaanbod, waardoor projecten in moeilijkheden zouden raken, werd er ook een minimumprijs van 90 euro bepaald. Het nieuwe decreet verlaagt de boete tot 100 euro in 2014. Volgens Stora Enso, Electrawinds, Aspiravi, A&S Energie (een joint venture van Spano en Aspiravi) en Colruyt, wordt daarbij het gelijkheidsbeginsel geschonden. Zo wordt de minimumsteun voor biogascentrales opgetrokken tot 120 euro, terwijl die voor biofuels op 90 euro behouden blijft, hoewel de rendabiliteitsproblematiek bij beide technologieën gelijkaardig is. Ook de behandeling van Max Green, de tot biomassacentrale omgebouwde steenkoolcentrale van Electrabel en Ackermans & van Haaren in Gent, is hen een doorn in het oog. Die centrale ziet het aantal certificaten met slechts 11 procent verminderd, maar dit percentage wordt niet verhoogd tot 30 april 2021. Indien dat wel gebeurt, dan vergoedt de Vlaamse overheid de eigenaars van die centrale. RechtszekerheidDe andere bedrijven verwijten Electrabel niet dat het bedrijf haar onderhandelingsmacht gebruikt. "Maar wij willen ook die rechtszekerheid. Het voorstel van decreet beïnvloedt beslissingen uit het recente verleden. De marktprijs van 100 tot 110 euro daalt nu wellicht tot de minimumprijs van 90 euro. Dat is 15 euro die recht van onze winst afgaat. Onze investeringen zijn intussen wel al gebeurd", sneert algemeen directeur Rik Van de Walle van Aspiravi. "Bovendien is de grote vraag, wat komt er nadien nog? Het kabinet heeft al aangekondigd dat ze het hele systeem tegen eind dit jaar nog eens willen evalueren. Dat verhoogt de bereidwilligheid van banken en investeerders niet." "Mijn bazen in Scandinavië begrijpen dit niet", zegt Chris De Hollander, de gedelegeerd bestuurder van Stora Enso Langerbrugge. De papierproducent in de Gentse haven nam in juni van vorig jaar een nieuwe WKK-centrale in gebruik. Het bedrijf investeerde 140 miljoen euro. "De financiering en het hele businessmodel was berekend op de parameters die toen gangbaar waren. Hadden we dit toen geweten, dan stond deze centrale er niet. Ik vind dat daar zeer licht wordt overgegaan." QuotaVolgens Electrawinds is een deel van de oplossing een snellere verhoging van de quota aan certificaten die de leveranciers moeten voorleggen. Die stijgen nu geleidelijk naar 10 procent (voor WKK) en 13 procent (GSC) in 2020. Daardoor zou de marktwerking, die nu nagenoeg dood is, kunnen heropleven. Ook de boeteprijzen blijven best behouden tot de grondige evaluatie is afgerond. Voorts vinden ze dat de kosten die de elektriciteitsleveranciers doorrekenen, moeten worden beperkt. Volgens de vijf factureren die nu de volledige boeteprijs (125 euro) door, terwijl ze zelf slechts de marktprijs betalen. Ten slotte zou ook Elia zich moeten inschrijven in het systeem: nu worden sommige installaties verplicht aangesloten op het hoogspanningsnet, terwijl de minimumprijzen daar slechts 20 euro bedragen voor GSC-certificaten. DoelstellingMinister Van Den Bossche staat voor een delicate evenwichtsoefening. Ze moet de doelstelling halen die België kreeg opgelegd in het kader van het Europese Klimaatplan: 13 procent hernieuwbare energie tegen 2020. Tegelijk wil ze de prijs voor de consument niet al te fel verhogen. Op wat technische bijsturingen na verwacht woordvoerder Gorik Van Holen dan ook niet dat er veel wordt gewijzigd aan het ontwerpdecreet. "Onze insteek is altijd geweest dat we niet raken aan lopende investeringen. Daarom blijft de minimumsteun behouden op 90 euro." SubsidieBovendien wijst Van Holen op de zopas gestarte evaluatie van het systeem. "Moeten we de groenestroomcertificaten aanpassen? Moeten we naar een volledig ander systeem? Dat willen we tegen eind dit jaar uitklaren in samenspraak met alle betrokken partijen. Zolang je met evoluerende nieuwe technologieën zit die nog niet rendabel zijn, is er subsidie nodig." LH/LD