Grote bedrijven met een hoge stroomfactuur kunnen in Vlaanderen rekenen op steun om ervoor te zorgen dat ze niet naar het buitenland trekken waar de klimaat- en energienormen en de stroomprijzen lager liggen. Carbon leakage of koolstoflekkage heet dat fenomeen.

Volgens oppositiepartij Groen blijkt uit de begrotingsdocumenten dat de Vlaamse carbon leakage-steun jaar na jaar stijgt, van 34 miljoen euro in 2019 naar 92 miljoen euro in 2020 en zelfs 140,2 miljoen euro in 2021. Een verviervoudiging op twee jaar tijd. 'In plaats van zelf werk te maken van groen industriebeleid, steunt de Vlaamse regering met steeds meer belastinggeld de zware industrie in de hoop dat ze hier blijft', stelt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Rzoska vraagt zich af waarom dit bedrag zo stijgt. 'Niemand kan vandaag duidelijk zeggen waarom de zware industrie steeds meer belastinggeld krijgt. Er is geen hard bewijs voor het argument dat bedrijven anders zouden verhuizen naar plekken waar hun uitstoot minder of niet belast wordt', klinkt het.

Toegenomen CO2-prijs

In een reactie wijst de federatie van de chemische sector, essenscia, erop dat de stijging van het steunbedrag een gevolg is van de toegenomen CO2-prijs binnen het Europese emissiehandelssysteem. 'Die is op korte tijd ook meer dan verviervoudigd: van 5,88 euro per ton CO2 in 2018 tot 25,21 euro dit jaar. Het is op basis van die CO2-prijs dat de indirecte emissiecompensatie wordt berekend', klinkt het. 'Energie-intensieve bedrijven krijgen dus niet meer geld, ze krijgen simpelweg een hogere vergoeding omdat ook hun kosten fors zijn toegenomen. Kosten die gelijkaardige bedrijven in andere werelddelen niet of veel minder moeten betalen. Bovendien is het steunpercentage de voorbije jaren stelselmatig verlaagd, volgens de Europese richtlijnen.'

'Geen cadeau'

Daarnaast benadrukt essenscia dat bedrijven de steun niet zomaar krijgen. 'Ze hebben er enkel recht op als ze een energiebeleidsovereenkomst (EBO) hebben afgesloten. Dankzij deze EBO's realiseert de industrie, met de chemiesector op kop, bijna twee derde van de doelstellingen voor energie-efficiëntie die Europa aan Vlaanderen oplegt', luidt het. De Vlaamse steun voor carbon leakage is volgens de gedelegeerd bestuurder van essenscia, Frank Beckx, dan ook 'geen cadeau aan de industrie', maar een 'cruciale maatregel om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te verzoenen met de toenemende concurrentie in een wereldeconomie'. 'Deze steunmaatregel is essentieel om de concurrentiekracht van bedrijven te beschermen zodat ze hier bij ons verder kunnen investeren én innoveren in schonere productietechnologieën en oplossingen voor de klimaatuitdaging.'

Grote bedrijven met een hoge stroomfactuur kunnen in Vlaanderen rekenen op steun om ervoor te zorgen dat ze niet naar het buitenland trekken waar de klimaat- en energienormen en de stroomprijzen lager liggen. Carbon leakage of koolstoflekkage heet dat fenomeen.Volgens oppositiepartij Groen blijkt uit de begrotingsdocumenten dat de Vlaamse carbon leakage-steun jaar na jaar stijgt, van 34 miljoen euro in 2019 naar 92 miljoen euro in 2020 en zelfs 140,2 miljoen euro in 2021. Een verviervoudiging op twee jaar tijd. 'In plaats van zelf werk te maken van groen industriebeleid, steunt de Vlaamse regering met steeds meer belastinggeld de zware industrie in de hoop dat ze hier blijft', stelt Groen-fractieleider Björn Rzoska.Rzoska vraagt zich af waarom dit bedrag zo stijgt. 'Niemand kan vandaag duidelijk zeggen waarom de zware industrie steeds meer belastinggeld krijgt. Er is geen hard bewijs voor het argument dat bedrijven anders zouden verhuizen naar plekken waar hun uitstoot minder of niet belast wordt', klinkt het.Toegenomen CO2-prijsIn een reactie wijst de federatie van de chemische sector, essenscia, erop dat de stijging van het steunbedrag een gevolg is van de toegenomen CO2-prijs binnen het Europese emissiehandelssysteem. 'Die is op korte tijd ook meer dan verviervoudigd: van 5,88 euro per ton CO2 in 2018 tot 25,21 euro dit jaar. Het is op basis van die CO2-prijs dat de indirecte emissiecompensatie wordt berekend', klinkt het. 'Energie-intensieve bedrijven krijgen dus niet meer geld, ze krijgen simpelweg een hogere vergoeding omdat ook hun kosten fors zijn toegenomen. Kosten die gelijkaardige bedrijven in andere werelddelen niet of veel minder moeten betalen. Bovendien is het steunpercentage de voorbije jaren stelselmatig verlaagd, volgens de Europese richtlijnen.'Daarnaast benadrukt essenscia dat bedrijven de steun niet zomaar krijgen. 'Ze hebben er enkel recht op als ze een energiebeleidsovereenkomst (EBO) hebben afgesloten. Dankzij deze EBO's realiseert de industrie, met de chemiesector op kop, bijna twee derde van de doelstellingen voor energie-efficiëntie die Europa aan Vlaanderen oplegt', luidt het. De Vlaamse steun voor carbon leakage is volgens de gedelegeerd bestuurder van essenscia, Frank Beckx, dan ook 'geen cadeau aan de industrie', maar een 'cruciale maatregel om de ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen te verzoenen met de toenemende concurrentie in een wereldeconomie'. 'Deze steunmaatregel is essentieel om de concurrentiekracht van bedrijven te beschermen zodat ze hier bij ons verder kunnen investeren én innoveren in schonere productietechnologieën en oplossingen voor de klimaatuitdaging.'