Het gaat om een maatregel die al langer was aangekondigd. Naar analogie met de maatregel die ook al ten tijde van de coronacrisis bestond, wil Vivaldi het mogelijk maken dat bedrijven afbetalingsplannen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen afspreken.

Dat moet voorkomen dat ze met liquiditeitsproblemen te maken krijgen. De tekst laat de mogelijkheid om de maatregel via KB te verlengen als de energiecrisis aanhoudt. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) verwacht echter dat dan sprake zal zijn van een ruimer pakket maatregelen.

Het gaat om een maatregel die al langer was aangekondigd. Naar analogie met de maatregel die ook al ten tijde van de coronacrisis bestond, wil Vivaldi het mogelijk maken dat bedrijven afbetalingsplannen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen afspreken. Dat moet voorkomen dat ze met liquiditeitsproblemen te maken krijgen. De tekst laat de mogelijkheid om de maatregel via KB te verlengen als de energiecrisis aanhoudt. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) verwacht echter dat dan sprake zal zijn van een ruimer pakket maatregelen.