In het bijzonder de uitvoer van onze bedrijven lijdt onder de internationale conjunctuurvertraging. In 2019 zou de uitvoergroei vertragen naar 2,8 procent, terwijl die groei in 2017 nog 5 procent en in 2018 nog 3,6 procent bedroeg. In 2020 zou de groei zelfs terugvallen naar 1,6 procent.

De binnenlandse vraag zou wel toenemen, vooral met dank aan de particuliere consumptie. Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren stijgt, naar verwachting met 2,4 in 2019 en 1,5 procent in 2020. De toegenomen koopkracht is het gevolg van de taxshift, een hogere indexering van de lonen en lagere inflatie. Blijft de groei van de particuliere consumptie in 2019 nog beperkt tot 0,8 procent, zou dit in 2020 versterken tot 1,2 procent. De investeringen in woongebouwen worden ondersteund door de lage rente en zouden toenemen met respectievelijk 3 procent en 1,5 procent.

Ook de bedrijfsinvesteringen houden stand, ondersteund door de nog vrij hoge rendabiliteit. De investeringen zouden toenemen met 3,5 procent in 2019 en met 1,4 procent in 2020.

De volumegroei van de overheidsconsumptie zou, zonder bijkomende maatregelen, uitkomen op 1,2 procent in 2019 en 1 procent in 2020.

Als gevolg van de mindere conjunctuur zal ook de werkgelegenheid minder toenemen dan de voorbije jaren, ook al blijft de groei aanzienlijk. Dit jaar zouden er 62.000 banen bijkomen, volgend jaar zou de werkgelegenheid met 37.000 personen groeien. De inflatie zou in 2019 terugvallen tot 1,5 procent in 2019 en 1,4 procent in 2020. De nieuwe vooruitzichten, zo waarschuwt het Planbureau, houden geen rekening met de directe effecten van een eventuele brexit zonder akkoord. Dat blijft 'een belangrijk risisco'.

In het bijzonder de uitvoer van onze bedrijven lijdt onder de internationale conjunctuurvertraging. In 2019 zou de uitvoergroei vertragen naar 2,8 procent, terwijl die groei in 2017 nog 5 procent en in 2018 nog 3,6 procent bedroeg. In 2020 zou de groei zelfs terugvallen naar 1,6 procent.De binnenlandse vraag zou wel toenemen, vooral met dank aan de particuliere consumptie. Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren stijgt, naar verwachting met 2,4 in 2019 en 1,5 procent in 2020. De toegenomen koopkracht is het gevolg van de taxshift, een hogere indexering van de lonen en lagere inflatie. Blijft de groei van de particuliere consumptie in 2019 nog beperkt tot 0,8 procent, zou dit in 2020 versterken tot 1,2 procent. De investeringen in woongebouwen worden ondersteund door de lage rente en zouden toenemen met respectievelijk 3 procent en 1,5 procent.Ook de bedrijfsinvesteringen houden stand, ondersteund door de nog vrij hoge rendabiliteit. De investeringen zouden toenemen met 3,5 procent in 2019 en met 1,4 procent in 2020.De volumegroei van de overheidsconsumptie zou, zonder bijkomende maatregelen, uitkomen op 1,2 procent in 2019 en 1 procent in 2020.Als gevolg van de mindere conjunctuur zal ook de werkgelegenheid minder toenemen dan de voorbije jaren, ook al blijft de groei aanzienlijk. Dit jaar zouden er 62.000 banen bijkomen, volgend jaar zou de werkgelegenheid met 37.000 personen groeien. De inflatie zou in 2019 terugvallen tot 1,5 procent in 2019 en 1,4 procent in 2020. De nieuwe vooruitzichten, zo waarschuwt het Planbureau, houden geen rekening met de directe effecten van een eventuele brexit zonder akkoord. Dat blijft 'een belangrijk risisco'.