De zogenaamde trojka (Europa, het IMF en de ECB) eisten dat de Griekse regering met een nieuw programma van besparingen en hervormingen zou instemmen vooraleer ze een geldstroom van 130 miljard euro in de Griekse economie zou pompen.

Minimumlonen en ambtenaren

Dinsdagnacht draaide onderling overleg binnen de Griekse coalitie over de vorm van de saneringsronde nog op niets uit. Dat de drie leidende Griekse partijen het niet met elkaar eens raakten is niet zo verwonderlijk, want om aan de voorwaarden van de trojka te voldoen moet de Griekse regering enkele bijzonder onpopulaire maatregelen nemen. Zo zouden onder meer de minimumlonen met 20 tot 22 procent worden verlaagd en 15.000 ambtenaren hun baan verliezen.

Pensioenen

De Griekse regeringspartijen stemden woensdag in met alle hervormingen en besparingen die in het ontwerpakkoord met de trojka zijn opgesomd - op één na. Enkel de gevraagde besparing van 300 miljoen euro in de aanvullende pensioenen bleek onverteerbaar. Hoe het knelpunt van de pensioenen werd opgelost, is tot nader order niet bekend.

Kwijtschelding van de schulden

Om toegang te krijgen tot de lening van 130 miljard euro van Europa en het IMF, moeten de Grieken ook een overeenkomst vinden met hun privéschuldeisers over een vrijwillige kwijtschelding van de schulden. Na maandenlange onderhandelingen is ook die deal nagenoeg rond.

De schuldherschikking moet de Griekse schuldenlast met 100 miljard euro verlichten. Samen met de lening van 130 miljard euro en de saneringen en hervormingen die daaraan verbonden zijn, moet de Griekse schuldgraad tegen 2020 teruggebracht worden tot 120 procent van het bbp. In 2011 was dat nog 160 procent. Mogelijk doet ook de ECB mee aan de schuldherschikking, maar daar wou voorzitter Draghi nog niets over zeggen.

Donderdagavond is een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurozone over Griekenland gepland. (Belga/BO)

De zogenaamde trojka (Europa, het IMF en de ECB) eisten dat de Griekse regering met een nieuw programma van besparingen en hervormingen zou instemmen vooraleer ze een geldstroom van 130 miljard euro in de Griekse economie zou pompen.Minimumlonen en ambtenarenDinsdagnacht draaide onderling overleg binnen de Griekse coalitie over de vorm van de saneringsronde nog op niets uit. Dat de drie leidende Griekse partijen het niet met elkaar eens raakten is niet zo verwonderlijk, want om aan de voorwaarden van de trojka te voldoen moet de Griekse regering enkele bijzonder onpopulaire maatregelen nemen. Zo zouden onder meer de minimumlonen met 20 tot 22 procent worden verlaagd en 15.000 ambtenaren hun baan verliezen. PensioenenDe Griekse regeringspartijen stemden woensdag in met alle hervormingen en besparingen die in het ontwerpakkoord met de trojka zijn opgesomd - op één na. Enkel de gevraagde besparing van 300 miljoen euro in de aanvullende pensioenen bleek onverteerbaar. Hoe het knelpunt van de pensioenen werd opgelost, is tot nader order niet bekend.Kwijtschelding van de schuldenOm toegang te krijgen tot de lening van 130 miljard euro van Europa en het IMF, moeten de Grieken ook een overeenkomst vinden met hun privéschuldeisers over een vrijwillige kwijtschelding van de schulden. Na maandenlange onderhandelingen is ook die deal nagenoeg rond. De schuldherschikking moet de Griekse schuldenlast met 100 miljard euro verlichten. Samen met de lening van 130 miljard euro en de saneringen en hervormingen die daaraan verbonden zijn, moet de Griekse schuldgraad tegen 2020 teruggebracht worden tot 120 procent van het bbp. In 2011 was dat nog 160 procent. Mogelijk doet ook de ECB mee aan de schuldherschikking, maar daar wou voorzitter Draghi nog niets over zeggen. Donderdagavond is een bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurozone over Griekenland gepland. (Belga/BO)