Consumentenorganisatie Test-Aankoop blijft pleiten, op grond van het voorzorgsbeginsel, om de verkoop van het product aan particulieren te verbieden. 'De drie gewesten in ons land hebben immers al een verbod uitgevaardigd op het particulier gebruik van glyfosaat. De federale overheid staat echter nog altijd toe dat die stof wordt verkocht', hekelt T-A.

Volgens de consumentenorganisatie zijn er genoeg alternatieven voor de particuliere tuinierder om onkruid op een ecologische manier te bestrijden. In de professionele landbouw pleitte Test-Aankoop voor een overgangsperiode van drie jaar, zodat landbouwers de tijd zouden krijgen om ecologische alternatieven te leren kennen.

Dat de Commissie de erkenning nu met vijf jaar heeft verlengd, wordt sceptisch onthaald. 'Wat als er in die periode nog meer studies uitkomen die aantonen dat dit product kankerverwekkend is?', klinkt het.

Zorgen

Test-Aankoop redeneert vanuit het voorzorgsprincipe. Ze verwijst naar een verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin staat dat de onkruidverdelger Roundup 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is.

De consumentenorganisatie zou ook willen dat er grondige epidemiologische studies worden uitgevoerd om te bepalen welke impact glyfosaat heeft op kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en op landbouwers.

Boerenbond: 'Glas is halfvol'

De beslissing om de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen, wordt wel positief onthaald door de landbouwsector. Luc Vanoirbeek van de Boerenbond wijst er wel op dat de vergunning oorspronkelijk voor 15 jaar zou worden verlengd. 'Het glas is dus halfvol of slechts voor een derde vol'.

Hij stelt zich ook vragen over wat er binnen vijf jaar gaat gebeuren. 'We zijn er absoluut voor dat er naar alternatieven wordt gezocht, die misschien minder schadelijk zijn voor de volksgezondheid en even efficiënt voor de boer. Maar voorlopig zijn die alternatieven er niet', aldus de woordvoerder van de Boerenbond.

Hij vindt de Europese houding ook hypocriet. 'We hebben niets tegen regels, maar dan moeten die regels ook gelden voor geïmporteerde producten', klinkt het. Vanoirbeek wijst erop dat in Noord- en Zuid-Amerika en in Australië nog altijd onkruidverdelgers op basis van glyfosaat toegelaten zijn. 'Binnen vijf jaar zou men dus landbouwproducten uit die landen moeten verbieden, maar het ziet er niet naar uit dat de Wereldhandelsorganisatie dat zal toestaan als er geen wetenschappelijke gronden voor zijn.'

De Boerenbond betreurt trouwens de hele commotie die rond glyfosaat is ontstaan. 'Men heeft op een bepaald moment de autoriteit van een instelling als het Europese Voedselagentschap ondergraven. Dat zou in de toekomst toch best vermeden worden. Het debat en het nemen van beslissingen moet 'science based' gehouden worden', aldus Vanoirbeek.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop blijft pleiten, op grond van het voorzorgsbeginsel, om de verkoop van het product aan particulieren te verbieden. 'De drie gewesten in ons land hebben immers al een verbod uitgevaardigd op het particulier gebruik van glyfosaat. De federale overheid staat echter nog altijd toe dat die stof wordt verkocht', hekelt T-A.Volgens de consumentenorganisatie zijn er genoeg alternatieven voor de particuliere tuinierder om onkruid op een ecologische manier te bestrijden. In de professionele landbouw pleitte Test-Aankoop voor een overgangsperiode van drie jaar, zodat landbouwers de tijd zouden krijgen om ecologische alternatieven te leren kennen. Dat de Commissie de erkenning nu met vijf jaar heeft verlengd, wordt sceptisch onthaald. 'Wat als er in die periode nog meer studies uitkomen die aantonen dat dit product kankerverwekkend is?', klinkt het. Test-Aankoop redeneert vanuit het voorzorgsprincipe. Ze verwijst naar een verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie waarin staat dat de onkruidverdelger Roundup 'waarschijnlijk kankerverwekkend' is. De consumentenorganisatie zou ook willen dat er grondige epidemiologische studies worden uitgevoerd om te bepalen welke impact glyfosaat heeft op kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en op landbouwers.De beslissing om de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen, wordt wel positief onthaald door de landbouwsector. Luc Vanoirbeek van de Boerenbond wijst er wel op dat de vergunning oorspronkelijk voor 15 jaar zou worden verlengd. 'Het glas is dus halfvol of slechts voor een derde vol'. Hij stelt zich ook vragen over wat er binnen vijf jaar gaat gebeuren. 'We zijn er absoluut voor dat er naar alternatieven wordt gezocht, die misschien minder schadelijk zijn voor de volksgezondheid en even efficiënt voor de boer. Maar voorlopig zijn die alternatieven er niet', aldus de woordvoerder van de Boerenbond. Hij vindt de Europese houding ook hypocriet. 'We hebben niets tegen regels, maar dan moeten die regels ook gelden voor geïmporteerde producten', klinkt het. Vanoirbeek wijst erop dat in Noord- en Zuid-Amerika en in Australië nog altijd onkruidverdelgers op basis van glyfosaat toegelaten zijn. 'Binnen vijf jaar zou men dus landbouwproducten uit die landen moeten verbieden, maar het ziet er niet naar uit dat de Wereldhandelsorganisatie dat zal toestaan als er geen wetenschappelijke gronden voor zijn.' De Boerenbond betreurt trouwens de hele commotie die rond glyfosaat is ontstaan. 'Men heeft op een bepaald moment de autoriteit van een instelling als het Europese Voedselagentschap ondergraven. Dat zou in de toekomst toch best vermeden worden. Het debat en het nemen van beslissingen moet 'science based' gehouden worden', aldus Vanoirbeek.