In het weekend van 25 april is het koninklijk besluit gepubliceerd dat een moratorium invoert voor inbeslagnames en faillissementsprocedures bij wanbetaling. Het initiatief kwam vooral van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het moratorium geldt tot 17 mei, maar de meeste waarnemers verwachten een verlenging.
...

In het weekend van 25 april is het koninklijk besluit gepubliceerd dat een moratorium invoert voor inbeslagnames en faillissementsprocedures bij wanbetaling. Het initiatief kwam vooral van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het moratorium geldt tot 17 mei, maar de meeste waarnemers verwachten een verlenging.De meeste advocaten steunen het initiatief, dat ondernemingen de kans geeft de financiële schade op te meten na de crisis en dan de gepaste maatregelen te overwegen, zoals de boeken neerleggen, een gerechtelijke reorganisatie of een buitengerechtelijke minnelijke schikking met de schuldeisers en schuldenaars.Bij de gerechtsdeurwaarders bestaat behoorlijk wat wrevel over de maatregel. "De gerechtsdeurwaarders zijn vrijwillig al gestopt met inbeslagnames bij schuldenaars die in problemen zijn gekomen door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat ze moesten sluiten of tijdelijk werkloos werden", verklaart Kris Slabbaert, lid van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Hoewel het wettelijk perfect mogelijk was beslagen te leggen om schulden te innen, is dat niet gebeurd, stelt Slabbaert, zelf gerechtsdeurwaarder en bestuurslid van de studiedienst Samtes (Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders). "We zijn wettelijk verplicht soepel en oplossingsgericht in te spelen op nieuwe sociaaleconomische en maatschappelijke gebeurtenissen. Daarom hebben de meeste gerechtsdeurwaarder de voorbije weken uit zichzelf een moratorium ingevoerd voor inbeslagnames bij ondernemingen en bij particulieren die in de problemen zijn gekomen door deze crisis. We trachten als bemiddelaar samen met de schuldenaar een oplossing uit werken."Slabbaert baseert zich op de cijfers van Sam-Tes. In de week van 13 april waren er slechts zes uitvoerende beslagen bij ondernemingen, tegenover gemiddeld 2000 per week in de eerste maanden van dit jaar. Slabbaert: "De invoering van een schuldmoratorium per KB is dus overbodig, een schijnoplossing voor een onbestaand probleem."Ook voor particulieren wordt gewerkt aan een schuldmoratorium, vernam Trends bij specialisten. Bij particulieren waren er in de week van 13 april slechts dertien uitvoerende beslagen, tegenover 3000 per week in de eerste maanden van 2020. "Ook voor hen is een wettelijk moratorium dus overbodig", voorspelt Slabbaert.Sam-Tes berekende ook het aantal loonoverdachten tijdens de coronacrisis. Dat zijn beslagen die een schuldeiser bij wanbetaling kan uitvoeren bij de werkgever van een schuldenaar. In de twaalfde tot de veertiende week in 2020 waren er 25 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Die beslagmogelijkheid is overeengekomen bij het aangaan van een lening en kan per brief, zonder de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. "Daar grijpt de overheid dus niet in", stelt Slabbaert.