'Rekening houdend met de bedragen die reeds werden ontvangen in 2015 en 2017, de voorziene dividenduitkering in 2018, en het bedrag van het scheidingsaandeel, zal de stad Gent in totaal 40.308.182,79 euro hebben ontvangen', zegt het Gentse stadsbestuur.

Gent bezit aandelen in de intercommunale, die begin dit jaar in een schandaalsfeer terecht kwam nadat vragen rezen over personeelskosten en de aanwezigheid van het Duitse bedrijf Rheinmetall in de portefeuille van dochteronderneming PubliPart.

De stad Gent werkte op dat moment al aan een uitstap-scenario, omdat het stadsbestuur niet langer aanwezig wil zijn in de sector van de energieproductie.

In februari had Gent 12,14 pct van de aandelen van Publilec in haar bezit. De uitstap zorgde voor kopzorgen door een verschil van zo'n 20 miljoen op de boekwaarde en de reële waarde van de Gentse aandelen in Publilec, toen geschat op zo'n 43,4 miljoen euro. Peeters sprak op een gemeenteraadszitting van een 'vechtscheiding met de Walen' en beloofde het geld 'dat toekomt aan de Gentse belastingbetaler', te recupereren.

De onderhandelingen voor die uitstap zijn nu rond. Het college heeft maandag de raamovereenkomst tussen de aandeelhouders goedgekeurd. De overeenkomst zal worden voorgelegd aan de Gentse gemeenteraad op de zittingen van 18 en 19 december, en aan de raad van bestuur van Publilec op 21 december.

Door de uitstap zal Gent 27.332.201,03 euro aan scheidingsaandeel ontvangen en in 2018 nog een dividend van 1.260.856,50 euro, zegt het stadsbestuur. 'Het scheidingsaandeel houdt rekening met de waarde van de participaties in Publipart en EDF Luminus. De stad Gent neemt de gesolidariseerde pensioenen Noord over en legt de provisie vast op 18.320.000 euro, voor de verbintenissen vanaf 1 januari 2018, rekening houdend met de actuele pensioenwetgeving, verwachte toename van de responsabiliseringsbijdrage, en een buffer van 20 pct ten opzichte van de werkelijke verplichtingen.'

Gent zou dus in totaal 40 miljoen euro ontvangen. 'Daarbovenop komt nog een pensioenreserve van 18.320.000 euro. Die pensioenreserve omvat een buffer van ongeveer 3.228.000 euro ten opzichte van de uitstaande verbintenissen, die, na het aflopen van alle verbintenissen (wanneer er geen gerechtigden meer zullen zijn), toekomt aan het algemene pensioenfonds van de stad Gent.'

Het bedrag dat netto aan de stad Gent toekomt, na afzondering van de pensioenverplichtingen, ligt meer dan 1 miljoen euro lager dan gebudgetteerd. 'Dat is uitsluitend te wijten aan de dalende waarde van EDF Luminus', stelt het stadsbestuur.

'Rekening houdend met de bedragen die reeds werden ontvangen in 2015 en 2017, de voorziene dividenduitkering in 2018, en het bedrag van het scheidingsaandeel, zal de stad Gent in totaal 40.308.182,79 euro hebben ontvangen', zegt het Gentse stadsbestuur.Gent bezit aandelen in de intercommunale, die begin dit jaar in een schandaalsfeer terecht kwam nadat vragen rezen over personeelskosten en de aanwezigheid van het Duitse bedrijf Rheinmetall in de portefeuille van dochteronderneming PubliPart. De stad Gent werkte op dat moment al aan een uitstap-scenario, omdat het stadsbestuur niet langer aanwezig wil zijn in de sector van de energieproductie. In februari had Gent 12,14 pct van de aandelen van Publilec in haar bezit. De uitstap zorgde voor kopzorgen door een verschil van zo'n 20 miljoen op de boekwaarde en de reële waarde van de Gentse aandelen in Publilec, toen geschat op zo'n 43,4 miljoen euro. Peeters sprak op een gemeenteraadszitting van een 'vechtscheiding met de Walen' en beloofde het geld 'dat toekomt aan de Gentse belastingbetaler', te recupereren. De onderhandelingen voor die uitstap zijn nu rond. Het college heeft maandag de raamovereenkomst tussen de aandeelhouders goedgekeurd. De overeenkomst zal worden voorgelegd aan de Gentse gemeenteraad op de zittingen van 18 en 19 december, en aan de raad van bestuur van Publilec op 21 december. Door de uitstap zal Gent 27.332.201,03 euro aan scheidingsaandeel ontvangen en in 2018 nog een dividend van 1.260.856,50 euro, zegt het stadsbestuur. 'Het scheidingsaandeel houdt rekening met de waarde van de participaties in Publipart en EDF Luminus. De stad Gent neemt de gesolidariseerde pensioenen Noord over en legt de provisie vast op 18.320.000 euro, voor de verbintenissen vanaf 1 januari 2018, rekening houdend met de actuele pensioenwetgeving, verwachte toename van de responsabiliseringsbijdrage, en een buffer van 20 pct ten opzichte van de werkelijke verplichtingen.' Gent zou dus in totaal 40 miljoen euro ontvangen. 'Daarbovenop komt nog een pensioenreserve van 18.320.000 euro. Die pensioenreserve omvat een buffer van ongeveer 3.228.000 euro ten opzichte van de uitstaande verbintenissen, die, na het aflopen van alle verbintenissen (wanneer er geen gerechtigden meer zullen zijn), toekomt aan het algemene pensioenfonds van de stad Gent.' Het bedrag dat netto aan de stad Gent toekomt, na afzondering van de pensioenverplichtingen, ligt meer dan 1 miljoen euro lager dan gebudgetteerd. 'Dat is uitsluitend te wijten aan de dalende waarde van EDF Luminus', stelt het stadsbestuur.