De redenering van Boechout: een tankstation dat louter fossiele brandstoffen verkoopt, staat haaks op de maatregelen die we willen nemen voor het klimaat. Het bedrijf Gabriëls ging in beroep en kreeg gelijk van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen, die de vergunning wel verleende.

Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste eerst die beslissing en vernietigde ze zopas ook. Boechout voerde aan het Burgemeestersconvenant ondertekend te hebben, een Europees initiatief. Daarmee engageert een lokaal bestuur zich om klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren. De ­deputatie vond dat geen geldige wettelijke reden voor een weigering. Maar de Raad zegt daarop dat de deputatie zo miskent dat de ­klimaatdoelstellingen en het klimaatplan van de gemeente 'een wezenlijk beoordelingscriterium vormen van het lokale vergunningenbeleid'.

Voor de volledigheid: de Raad vond ook dat de mogelijke hinder van het tankstation op de omgeving (een woongebied) onvoldoende onderzocht was.

De redenering van Boechout: een tankstation dat louter fossiele brandstoffen verkoopt, staat haaks op de maatregelen die we willen nemen voor het klimaat. Het bedrijf Gabriëls ging in beroep en kreeg gelijk van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen, die de vergunning wel verleende. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen schorste eerst die beslissing en vernietigde ze zopas ook. Boechout voerde aan het Burgemeestersconvenant ondertekend te hebben, een Europees initiatief. Daarmee engageert een lokaal bestuur zich om klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren. De ­deputatie vond dat geen geldige wettelijke reden voor een weigering. Maar de Raad zegt daarop dat de deputatie zo miskent dat de ­klimaatdoelstellingen en het klimaatplan van de gemeente 'een wezenlijk beoordelingscriterium vormen van het lokale vergunningenbeleid'. Voor de volledigheid: de Raad vond ook dat de mogelijke hinder van het tankstation op de omgeving (een woongebied) onvoldoende onderzocht was.