Een van de oplossingen voor het falende klimaatbeleid die naar voren wordt geschoven is gewoon meer geld bij te drukken. Trends zoekt uit of het zo eenvoudig is en of het monetair beleid überhaupt een rol te spelen heeft in de verduurzaming van de economie.
...