Doel 3 dat zichzelf om veiligheidsredenen uitschakelt, Doel 1 dat de geplande heropstart moet uitstellen, en Doel 2, sinds 9 april in onderhoud en controle: het Belgische nucleaire stroomproductiepark ligt opnieuw voor de helft stil. De aanhoudende incidentengolf geeft voer aan de voorstanders van een kernuitstap.
...

Doel 3 dat zichzelf om veiligheidsredenen uitschakelt, Doel 1 dat de geplande heropstart moet uitstellen, en Doel 2, sinds 9 april in onderhoud en controle: het Belgische nucleaire stroomproductiepark ligt opnieuw voor de helft stil. De aanhoudende incidentengolf geeft voer aan de voorstanders van een kernuitstap.Volgens uitbater Engie Electrabel en de nucleaire veiligheidswaakhond FANC is de veiligheid niet in het gedrang. In een kerncentrale zijn voortdurend onderhouds- en herstellingswerken nodig luidt het, alleen wordt er nu meer open over gecommuniceerd. Dat blijkt niet voldoende om iedereen te overtuigen. De Duitse minister van Milieu, Barbara Hendricks, vroeg deze week nog de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 opnieuw stil te leggen zolang er vragen zijn over hun veiligheid. Duitsland vroeg toen bijkomend onderzoek.Veiligheid is uiteraard een conditio sine qua non, maar het grootste probleem dat ons land heeft met zijn energiebevoorrading is de afwezigheid van een geïntegreerde visie. De verlenging van de levensduur van de oudste kerncentrales maakt dat, volgens de huidige wetten, België tussen 2023 en 2025 zijn nucleaire park volledig sluit. Dat is nog altijd zowat de helft van de energiebevoorrading. Is er iemand die gelooft dat zoiets haalbaar is?Het uitstel van het Energiepact dreigt vooral te verzanden in afstel. Terwijl er absoluut nood is aan een beleid dat een lijn uitstippelt voor de toekomst. Uiteraard zijn er tal van onzekerheden. Welke energieproducenten bestaan over vijf jaar nog met de huidige marktprijzen? Zullen batterijen en zonne-energie de vlucht nemen die experts verwachten? In welke mate kunnen vraagsturing en energie-efficiëntie de toenemende vraag van het wagenpark en de woonkamers opvangen? Wat kost de sluiting van een kerncentrale, en zijn de fondsen die daarvoor zijn opgebouwd, voldoende? Wat is de Belgische houding indien Engie zijn beursplannen voor de Belgische en Nederlandse activiteiten doorzet? Welke toekomst hebben de stroomnetten, wanneer steeds meer mensen zelf hun energie opwekken, en hoe moeten ze gefinancierd worden?Gesteld dat de overheden in dit land voldoende met elkaar zouden spreken om zo'n energievisie op te bouwen, dan is het belangrijk dat ze zoveel mogelijk kiezen voor no-regret-oplossingen. Bouw kernenergie af, maar spreid die operatie in de tijd, en blijf investeren in onderzoek. Hou je als overheid aan je beloftes. Zorg voor zekerheid en een duidelijk kader voor investeerders. Hou rekening met de verzuchtingen en competitiekansen van de Belgische industrie.Zonder zo'n geïntegreerd beleid, dreigt België in de komende jaren tegen een muur te botsen. Met én bevoorradingsproblemen, én dure energie , én een minder milieuvriendelijk productiepark dan wenselijk. In plaats van no regrets, zal de spijt dan driedubbel zijn.