In de discussies over de kernuitstap gaat veel aandacht naar de sluiting van de laatste twee kerncentrales. Elke studie wijst uit dat het langer openhouden economische baten heeft. De paragraaf die al minder wordt gelezen, meldt dat dit voordeel niet noodzakelijk naar de consument vloeit. Kerncentrales houden ook de uitstoot lager dan nieuwe gascentrales, die er bovendien niet komen zonder ondersteuning.

Gascentrales lijken alleen maar duur en vervuilend te zijn. Schijn bedriegt. Uiteraard zullen we het ons beklagen mocht over vijf jaar de gasprijs pieken. En eigenlijk is gas een te waardevolle grondstof om te verbranden voor elektriciteit. Maar gascentrales zijn flexibeler dan kerncentrales. Ze kunnen beter inspelen op de weersgevoelige productie van hernieuwbare energie. Op termijn kunnen ze misschien draaien op groen of synthetisch gas, en ze kunnen een rol spelen in de waterstofeconomie waarop Europa zwaar inzet. En misschien hebben ze zelfs geen of amper steun nodig, zeker als duidelijk is dat de kernuitstap er echt komt.

Gascentrales zijn ondergewaardeerd.

Bovendien klopt het niet dat ze netto meer vervuilen. Doordat de energiesector onder de regels van de Europese emissiehandel valt, duwen ze elders vervuilender centrales, zoals de steen- en bruinkoolcentrales in Duitsland en Oost-Europa, uit de markt. De baten van de gascentrales zijn dus Europees, al verzwaren ze wel de Belgische uitstootrekening.

Het Federaal Planbureau lanceerde al enkele jaren geleden een 'ambitieus gasscenario', waarbij ons land investeert in extra gascentrales, om een netto-exporteur van stroom te worden. Onze centrale ligging, de lage gasprijzen en het hoge rendement creëren een benijdenswaardige cocktail, die bovendien extra banen oplevert.

Essentieel bij het opstellen van het ondersteuningsmechanisme is dus dat niet alleen wordt gekeken naar de binnenlandse markt, maar ook naar de totale inkomsten van de nieuwe gascentrales. Ze zullen een flink deel van de tijd kunnen draaien voor de export. Een centrale die rendabel is, heeft geen ondersteuning nodig.

In de discussies over de kernuitstap gaat veel aandacht naar de sluiting van de laatste twee kerncentrales. Elke studie wijst uit dat het langer openhouden economische baten heeft. De paragraaf die al minder wordt gelezen, meldt dat dit voordeel niet noodzakelijk naar de consument vloeit. Kerncentrales houden ook de uitstoot lager dan nieuwe gascentrales, die er bovendien niet komen zonder ondersteuning.Gascentrales lijken alleen maar duur en vervuilend te zijn. Schijn bedriegt. Uiteraard zullen we het ons beklagen mocht over vijf jaar de gasprijs pieken. En eigenlijk is gas een te waardevolle grondstof om te verbranden voor elektriciteit. Maar gascentrales zijn flexibeler dan kerncentrales. Ze kunnen beter inspelen op de weersgevoelige productie van hernieuwbare energie. Op termijn kunnen ze misschien draaien op groen of synthetisch gas, en ze kunnen een rol spelen in de waterstofeconomie waarop Europa zwaar inzet. En misschien hebben ze zelfs geen of amper steun nodig, zeker als duidelijk is dat de kernuitstap er echt komt.Bovendien klopt het niet dat ze netto meer vervuilen. Doordat de energiesector onder de regels van de Europese emissiehandel valt, duwen ze elders vervuilender centrales, zoals de steen- en bruinkoolcentrales in Duitsland en Oost-Europa, uit de markt. De baten van de gascentrales zijn dus Europees, al verzwaren ze wel de Belgische uitstootrekening.Het Federaal Planbureau lanceerde al enkele jaren geleden een 'ambitieus gasscenario', waarbij ons land investeert in extra gascentrales, om een netto-exporteur van stroom te worden. Onze centrale ligging, de lage gasprijzen en het hoge rendement creëren een benijdenswaardige cocktail, die bovendien extra banen oplevert.Essentieel bij het opstellen van het ondersteuningsmechanisme is dus dat niet alleen wordt gekeken naar de binnenlandse markt, maar ook naar de totale inkomsten van de nieuwe gascentrales. Ze zullen een flink deel van de tijd kunnen draaien voor de export. Een centrale die rendabel is, heeft geen ondersteuning nodig.