Deze winter komen we wellicht nog door, maar het risico neemt toe dat in de periode 2015-2017 af en toe het licht uitvalt. De oorzaak: de Belgische energieproducenten sluiten één na één hun gasgestookte productievestigingen.

Dat doet de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de federale energieregulator CREG vrezen voor de energiebevoorrading. Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) kondigde daarom aan dat hij de bouw van nieuwe gascentrales wil stimuleren.

Om de aanbestedingsprocedure volgend jaar in werking te doen treden, moeten nog deze maand wetten worden gepubliceerd. Het grote gevaar, vinden critici, is dat de wetgeving er nog snel wordt doorgejaagd. "De problemen die onvermijdelijk opduiken als er echt steunmaatregelen aan de een of andere partij worden toegewezen, zijn dan voor de opvolger van de staatssecretaris."

Weinig enthousiasme

De subsidiëring van nieuwe gascentrales wekt hoe dan ook al weinig enthousiasme op. Febeliec, de federatie van grootverbruikers van energie, liet in juli al weten dat het vreest voor onnodige kostenstijgingen door de focus op één brandstof (gas) en voor de marktverstorende gevolgen van de subsidies.
Ook de federale energieregulator CREG maakte in zijn advies van 3 mei gehakt van de aanbestedingsprocedure.

Febeg, dat de elektriciteits- en gasbedrijven groepeert, vraagt bij monde van directeur-generaal Marc Van Den Bosch, dat Wathelet zijn plannen uitstelt. "Hoe dan ook zouden we de situatie het beste bekijken met Nederland, Frankrijk en Duitsland erbij. Bovendien lijkt het ons verstandiger te wachten op de mening van de Europese Commissie. Als de nieuwe wet juridisch aanvechtbaar blijkt, is er helemaal geen zekerheid meer voor wie investeert."

Raad van State

De Raad van State geeft alvast flink wat munitie om de nieuwe regelgeving aan te vallen. Naast kritieken op de juridische onderbouwing en de vorm, wijst de raad er in zijn advies van 30 september op dat de regels het beste eerst aan Europa worden voorgelegd.

Want in principe moeten de aanbestedingsregels ook gelden voor niet-Belgische installaties die kunnen bijdragen aan het evenwicht op het Belgische net. Dat zou kunnen betekenen dat België betaalt voor het beschikbaar houden van Nederlandse, Duitse of Franse centrales.

Bovendien vraagt de Raad van State verduidelijking over wat wordt bedoeld met "nieuwe" installaties. Geldt de regeling ook voor "bestaande productie-eenheden, die uit dienst worden genomen bij gebrek aan rendabiliteit"? Als het antwoord daarop ja is, lijkt de kans niet onbestaande dat er nog een golf van uitdienstnemingen volgt, waardoor de maatregel juist contraproductief dreigt te worden.

Meer dan één wet

Toch is staatssecretaris Wathelet gerust in de goede afloop, verzekert woordvoerster Isabel Casteleyn. "Het plan-Wathelet heeft verscheidene onderdelen. Natuurlijk houden we rekening met de juridische opmerkingen van de CREG en de Raad van State, maar ze geven kritiek op slechts één onderdeel van het plan."

Want er volgen nog maatregelen voor de centrales die hebben aangegeven dat ze willen sluiten, én voor de bestaande centrales. "Het gaat om verscheidene systemen, dus die moeten in meer dan één wet. We hebben geprobeerd overal een antwoord op te geven. Er is duidelijkheid over de sluiting van twee kernreactoren. Nu is het zaak de periode te overbruggen tot we kunnen rekenen op hernieuwbare energie, aangevuld met gascentrales." (LH)

Deze winter komen we wellicht nog door, maar het risico neemt toe dat in de periode 2015-2017 af en toe het licht uitvalt. De oorzaak: de Belgische energieproducenten sluiten één na één hun gasgestookte productievestigingen. Dat doet de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de federale energieregulator CREG vrezen voor de energiebevoorrading. Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (cdH) kondigde daarom aan dat hij de bouw van nieuwe gascentrales wil stimuleren. Om de aanbestedingsprocedure volgend jaar in werking te doen treden, moeten nog deze maand wetten worden gepubliceerd. Het grote gevaar, vinden critici, is dat de wetgeving er nog snel wordt doorgejaagd. "De problemen die onvermijdelijk opduiken als er echt steunmaatregelen aan de een of andere partij worden toegewezen, zijn dan voor de opvolger van de staatssecretaris." Weinig enthousiasmeDe subsidiëring van nieuwe gascentrales wekt hoe dan ook al weinig enthousiasme op. Febeliec, de federatie van grootverbruikers van energie, liet in juli al weten dat het vreest voor onnodige kostenstijgingen door de focus op één brandstof (gas) en voor de marktverstorende gevolgen van de subsidies. Ook de federale energieregulator CREG maakte in zijn advies van 3 mei gehakt van de aanbestedingsprocedure. Febeg, dat de elektriciteits- en gasbedrijven groepeert, vraagt bij monde van directeur-generaal Marc Van Den Bosch, dat Wathelet zijn plannen uitstelt. "Hoe dan ook zouden we de situatie het beste bekijken met Nederland, Frankrijk en Duitsland erbij. Bovendien lijkt het ons verstandiger te wachten op de mening van de Europese Commissie. Als de nieuwe wet juridisch aanvechtbaar blijkt, is er helemaal geen zekerheid meer voor wie investeert." Raad van StateDe Raad van State geeft alvast flink wat munitie om de nieuwe regelgeving aan te vallen. Naast kritieken op de juridische onderbouwing en de vorm, wijst de raad er in zijn advies van 30 september op dat de regels het beste eerst aan Europa worden voorgelegd. Want in principe moeten de aanbestedingsregels ook gelden voor niet-Belgische installaties die kunnen bijdragen aan het evenwicht op het Belgische net. Dat zou kunnen betekenen dat België betaalt voor het beschikbaar houden van Nederlandse, Duitse of Franse centrales. Bovendien vraagt de Raad van State verduidelijking over wat wordt bedoeld met "nieuwe" installaties. Geldt de regeling ook voor "bestaande productie-eenheden, die uit dienst worden genomen bij gebrek aan rendabiliteit"? Als het antwoord daarop ja is, lijkt de kans niet onbestaande dat er nog een golf van uitdienstnemingen volgt, waardoor de maatregel juist contraproductief dreigt te worden. Meer dan één wetToch is staatssecretaris Wathelet gerust in de goede afloop, verzekert woordvoerster Isabel Casteleyn. "Het plan-Wathelet heeft verscheidene onderdelen. Natuurlijk houden we rekening met de juridische opmerkingen van de CREG en de Raad van State, maar ze geven kritiek op slechts één onderdeel van het plan." Want er volgen nog maatregelen voor de centrales die hebben aangegeven dat ze willen sluiten, én voor de bestaande centrales. "Het gaat om verscheidene systemen, dus die moeten in meer dan één wet. We hebben geprobeerd overal een antwoord op te geven. Er is duidelijkheid over de sluiting van twee kernreactoren. Nu is het zaak de periode te overbruggen tot we kunnen rekenen op hernieuwbare energie, aangevuld met gascentrales." (LH)