Tot dusver ging de centrale bank uit van een terugval van het bruto binnenlands product (bbp) met 10,3 procent in 2020. Voor 2021 wordt nu gerekend op een herstel van het bbp met 7,4 procent, en een groei met 3 procent in 2022. De Franse economie zou dan vanaf begin 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis zitten, of iets vroeger dan tot nu toe gedacht.

De Franse centrale bank herzag ook de impact van de crisis op de werkgelegenheid naar omlaag. Hoewel de werkloosheid dit jaar fors zal toenemen, met een verlies van "ongeveer 800.000 banen", zouden er in 2021 en 2022 "meer dan 700.000 jobs" gecreëerd worden. De centrale bank benadrukt wel dat er heel wat onzekerheid is over de evolutie van de pandemie, en over de brexitonderhandelingen.

Tot dusver ging de centrale bank uit van een terugval van het bruto binnenlands product (bbp) met 10,3 procent in 2020. Voor 2021 wordt nu gerekend op een herstel van het bbp met 7,4 procent, en een groei met 3 procent in 2022. De Franse economie zou dan vanaf begin 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis zitten, of iets vroeger dan tot nu toe gedacht. De Franse centrale bank herzag ook de impact van de crisis op de werkgelegenheid naar omlaag. Hoewel de werkloosheid dit jaar fors zal toenemen, met een verlies van "ongeveer 800.000 banen", zouden er in 2021 en 2022 "meer dan 700.000 jobs" gecreëerd worden. De centrale bank benadrukt wel dat er heel wat onzekerheid is over de evolutie van de pandemie, en over de brexitonderhandelingen.