De Oosterweelverbinding moet de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen oplossen. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Ahlers-topman Christian Leysen: "Je kunt van Vlaanderen geen logistiek knooppunt maken, en dan een van de grote flessenhalzen bestendigen door al het transitverkeer over een stedelijke ringweg te laten gebeuren. We moeten mikken op slimme logistiek. Het pure transitverkeer levert amper toegevoegde waarde op."

Leysen is een van de gangmakers van Forum 2020, een overlegplatform waarvan zowel bedrijfsleiders, academici als actiegroepen deel uitmaken. Forum 2020 hield woensdag 24 maart twee informatiesessies over het alternatieve voorstel dat het enkele weken eerder lanceerden, de zogenaamde Meccano-oplossing. Daarbij ging het Forum ook dieper in op het luik openbaar vervoer, met onder andere een light-railoplossing voor regionaal verkeer op het bestaande spoornet.

Geen conflictdenken
De Meccano-oplossing moet een tegenwicht bieden voor het tracé dat de Beheersmaatschappij Antwerpen mobiel (BAM) had uitgewerkt, waarbij vooral de Lange Wapperbrug een steen des aanstoots bleek. Het scenario dat momenteel het meeste kans lijkt te maken, is een Lange Wapper light, met een iets gewijzigde inplanting aan het Sportpaleis. Het Meccano-tracé zet vooral in op een prioritaire ontlasting van het knooppunt van de E313 met de Antwerpse ring, via een ondertunnelde verbinding tussen Wommelgem en Ekeren. Dat knooppunt is immers dé grote filegenerator. De verbinding - die naar verluidt in politieke kringen op enige bijval kan rekenen - zou dan aansluiten op een Scheldekruising via de haven (een stuk noordelijker dan de Lange Wapper) en uitmonden in een licht verschoven verbinding tussen de E17 en de Expresweg E34.

Leysen: "Wat was het probleem in dit dossier? Het is opgebouwd rond conflictdenken; conflicten tussen de inwoners van de stad en die van de rand, tussen de politici in Antwerpen en die in Brussel, tussen de haven en economie en de actiegroepen. Maar iedereen is zich er wel van bewust dat er een oplossing moet komen. Dus zijn we in dialoog gegaan. Daardoor kun je de eigen premissen ter discussie stellen, en komt er een andere dynamiek."

Burgemeestersblues
Toch lijkt er in politieke kringen weinig enthousiasme voor het plan van Forum 2020. De Meccano-oplossing werd eerst aangeboden aan de Vlaamse regering, maar die had er geen oren naar. Ook de komende gemeenteraadsverkiezingen (in 2012) zouden op de achtergrond een rol spelen. De bocht die de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens maakte in het dossier - van voor- naar tegenstander - wordt hem in Brussel erg kwalijk genomen.
Leysen probeert zich niet te mengen in dat politieke steekspel. "Het zou jammer zijn dat zo'n dossier het slachtoffer wordt van de profileringsdrang van sommige politici."

Dat een nieuwe oplossing nieuw tijdverlies met meebrengt, vindt Leysen een schijnargument. "We moeten ons benchmarken met het buitenland, niet met het verleden. Ons concept is eenvoudiger, en maakt maximaal gebruik van bestaande infrastructuur. Doordat we het in deelprojecten kunnen opsplitsen, is er meer concurrentie mogelijk voor de verschillende onderdelen, en kan ook de financiering gelaagd gebeuren. Trouwens, snelheid uitspelen als argument in een dossier dat al tien jaar stil ligt, vind ik nogal vreemd. Een normale procedure zou zijn: eerst alternatieven onderzoeken, dan experts raadplegen, een maatschappelijk draagvlak creëren en dan beslissen. Tot nu toe heeft men het hier precies omgekeerde gedaan."

L.H.

De Oosterweelverbinding moet de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen oplossen. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Ahlers-topman Christian Leysen: "Je kunt van Vlaanderen geen logistiek knooppunt maken, en dan een van de grote flessenhalzen bestendigen door al het transitverkeer over een stedelijke ringweg te laten gebeuren. We moeten mikken op slimme logistiek. Het pure transitverkeer levert amper toegevoegde waarde op." Leysen is een van de gangmakers van Forum 2020, een overlegplatform waarvan zowel bedrijfsleiders, academici als actiegroepen deel uitmaken. Forum 2020 hield woensdag 24 maart twee informatiesessies over het alternatieve voorstel dat het enkele weken eerder lanceerden, de zogenaamde Meccano-oplossing. Daarbij ging het Forum ook dieper in op het luik openbaar vervoer, met onder andere een light-railoplossing voor regionaal verkeer op het bestaande spoornet. Geen conflictdenken De Meccano-oplossing moet een tegenwicht bieden voor het tracé dat de Beheersmaatschappij Antwerpen mobiel (BAM) had uitgewerkt, waarbij vooral de Lange Wapperbrug een steen des aanstoots bleek. Het scenario dat momenteel het meeste kans lijkt te maken, is een Lange Wapper light, met een iets gewijzigde inplanting aan het Sportpaleis. Het Meccano-tracé zet vooral in op een prioritaire ontlasting van het knooppunt van de E313 met de Antwerpse ring, via een ondertunnelde verbinding tussen Wommelgem en Ekeren. Dat knooppunt is immers dé grote filegenerator. De verbinding - die naar verluidt in politieke kringen op enige bijval kan rekenen - zou dan aansluiten op een Scheldekruising via de haven (een stuk noordelijker dan de Lange Wapper) en uitmonden in een licht verschoven verbinding tussen de E17 en de Expresweg E34. Leysen: "Wat was het probleem in dit dossier? Het is opgebouwd rond conflictdenken; conflicten tussen de inwoners van de stad en die van de rand, tussen de politici in Antwerpen en die in Brussel, tussen de haven en economie en de actiegroepen. Maar iedereen is zich er wel van bewust dat er een oplossing moet komen. Dus zijn we in dialoog gegaan. Daardoor kun je de eigen premissen ter discussie stellen, en komt er een andere dynamiek." Burgemeestersblues Toch lijkt er in politieke kringen weinig enthousiasme voor het plan van Forum 2020. De Meccano-oplossing werd eerst aangeboden aan de Vlaamse regering, maar die had er geen oren naar. Ook de komende gemeenteraadsverkiezingen (in 2012) zouden op de achtergrond een rol spelen. De bocht die de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens maakte in het dossier - van voor- naar tegenstander - wordt hem in Brussel erg kwalijk genomen. Leysen probeert zich niet te mengen in dat politieke steekspel. "Het zou jammer zijn dat zo'n dossier het slachtoffer wordt van de profileringsdrang van sommige politici." Dat een nieuwe oplossing nieuw tijdverlies met meebrengt, vindt Leysen een schijnargument. "We moeten ons benchmarken met het buitenland, niet met het verleden. Ons concept is eenvoudiger, en maakt maximaal gebruik van bestaande infrastructuur. Doordat we het in deelprojecten kunnen opsplitsen, is er meer concurrentie mogelijk voor de verschillende onderdelen, en kan ook de financiering gelaagd gebeuren. Trouwens, snelheid uitspelen als argument in een dossier dat al tien jaar stil ligt, vind ik nogal vreemd. Een normale procedure zou zijn: eerst alternatieven onderzoeken, dan experts raadplegen, een maatschappelijk draagvlak creëren en dan beslissen. Tot nu toe heeft men het hier precies omgekeerde gedaan." L.H.