Het voorstel van Open VLD om tot 500 euro per maand belastingvrij te kunnen bijverdienen, kan op bijval rekenen. Minister van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) vindt wel dat dit niet mag gelden voor wie halftijds werkt. Ondernemersorganisaties Unizo en NSZ dringen dan weer aan op een algemene loonlastenverlaging.

Volgens een wetsvoorstel dat Nele Lijnen en Rik Daems van Open VLD indienden, zou iedereen die minstens deeltijds werkt of gepensioneerd is tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen zonder daarop belastingen te moeten betalen. Doel is om de concurrentiekracht met onze buurlanden te versterken. Lees meer.

Reactie Hendrik Bogaert

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert gaat deels akkoord. De CD&V'er pleitte er twee maand geleden zelf voor om de belasting op overuren af te schaffen.

'Wie reeds voldoende bijdraagt aan de sociale zekerheid via een voltijdse job, moet niet meer bijdragen op wat extra wordt gedaan', zegt Bogaert. 'Alleen denk ik dat dit niet moet gelden voor wie halftijds werkt. Indien men dit toelaat kan het gebeuren dat een werkgever iemand opzettelijk een halftijdse job geeft en de tweede helft via de regeling voor overwerk betaalt.'

'Eigenlijk wordt er nu relatief weinig opgehaald met bijdragen op overuren', aldus nog Bogaert. 'Ofwel gebeurt er nog veel in het zwart, ofwel worden veel mensen niet gestimuleerd om overuren te doen. Een nieuw systeem met een bijdrage van 25 procent voor de werkgever en een nul-belasting voor de arbeider zou zelfs geld kunnen opbrengen voor de sociale zekerheid.'

Reacties Unizo en NSZ

Volgens Unizo zouden de flexi-jobs ervoor zorgen dat mensen op een voor werkgevers flexibele en betaalbare manier makkelijker op de arbeidsmarkt terecht kunnen.

De organisatie vindt wel dat de voorgestelde verlaagde sociale bijdrage van 25 procent te hoog is voor wie reeds een voltijdse baan heeft, omdat een voltijdse werknemer sociale rechten verwerft via de reguliere tewerkstelling.

Unizo hamert er ook op dat de overheid 'naast het flexibiliseren van de arbeidsmarkt moet blijven inzetten op een doorgedreven activeringsbeleid van werklozen'. Prioriteit blijft voor Unizo dat 'de kloof tussen bruto- en nettoloon voor alle werknemers' vermindert.

Ook het NSZ is het voorstel niet ongenegen, al blijft de organisatie naar eigen zeggen op haar honger zitten. 'In plaats van de loonlasten in de marge te verlagen voor bepaalde doelgroepen, voor de eerste drie aanwervingen of, zoals in dit voorstel, voor overuren of een bijbaan in arbeidsintensieve sectoren, zou men al die middelen moeten bundelen en verder aanvullen voor een algemene lastenverlaging, waarvan alle ondernemingen kunnen genieten. Enkel op die manier helpt men onze economie echt vooruit'. (Belga/KVDA)

Het voorstel van Open VLD om tot 500 euro per maand belastingvrij te kunnen bijverdienen, kan op bijval rekenen. Minister van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) vindt wel dat dit niet mag gelden voor wie halftijds werkt. Ondernemersorganisaties Unizo en NSZ dringen dan weer aan op een algemene loonlastenverlaging. Volgens een wetsvoorstel dat Nele Lijnen en Rik Daems van Open VLD indienden, zou iedereen die minstens deeltijds werkt of gepensioneerd is tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen zonder daarop belastingen te moeten betalen. Doel is om de concurrentiekracht met onze buurlanden te versterken. Lees meer. Reactie Hendrik Bogaert Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert gaat deels akkoord. De CD&V'er pleitte er twee maand geleden zelf voor om de belasting op overuren af te schaffen. 'Wie reeds voldoende bijdraagt aan de sociale zekerheid via een voltijdse job, moet niet meer bijdragen op wat extra wordt gedaan', zegt Bogaert. 'Alleen denk ik dat dit niet moet gelden voor wie halftijds werkt. Indien men dit toelaat kan het gebeuren dat een werkgever iemand opzettelijk een halftijdse job geeft en de tweede helft via de regeling voor overwerk betaalt.' 'Eigenlijk wordt er nu relatief weinig opgehaald met bijdragen op overuren', aldus nog Bogaert. 'Ofwel gebeurt er nog veel in het zwart, ofwel worden veel mensen niet gestimuleerd om overuren te doen. Een nieuw systeem met een bijdrage van 25 procent voor de werkgever en een nul-belasting voor de arbeider zou zelfs geld kunnen opbrengen voor de sociale zekerheid.' Reacties Unizo en NSZ Volgens Unizo zouden de flexi-jobs ervoor zorgen dat mensen op een voor werkgevers flexibele en betaalbare manier makkelijker op de arbeidsmarkt terecht kunnen. De organisatie vindt wel dat de voorgestelde verlaagde sociale bijdrage van 25 procent te hoog is voor wie reeds een voltijdse baan heeft, omdat een voltijdse werknemer sociale rechten verwerft via de reguliere tewerkstelling. Unizo hamert er ook op dat de overheid 'naast het flexibiliseren van de arbeidsmarkt moet blijven inzetten op een doorgedreven activeringsbeleid van werklozen'. Prioriteit blijft voor Unizo dat 'de kloof tussen bruto- en nettoloon voor alle werknemers' vermindert. Ook het NSZ is het voorstel niet ongenegen, al blijft de organisatie naar eigen zeggen op haar honger zitten. 'In plaats van de loonlasten in de marge te verlagen voor bepaalde doelgroepen, voor de eerste drie aanwervingen of, zoals in dit voorstel, voor overuren of een bijbaan in arbeidsintensieve sectoren, zou men al die middelen moeten bundelen en verder aanvullen voor een algemene lastenverlaging, waarvan alle ondernemingen kunnen genieten. Enkel op die manier helpt men onze economie echt vooruit'. (Belga/KVDA)