Als uitleg voor die slechtere vooruitzichten geeft Fitch dus drie elementen aan. De trage sanering van de begroting in 2014, de evolutie van de schuldgraad en de tegenvallende groeiprognoses.

Minuten na de bekendmaking van de appreciatie van Fitch reageerden de minister van Financiën en de premier op het verdict - allebei met de bedoeling te beklemtonen dat Fitch het beleid van de huidige regering apprecieert.

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt kan België een verlaging van de rating vermijden als de regering zich aan het regeerakkoord houdt - dan kunnen de vooruitzichten opnieuw omgebogen worden naar "stabiel".

'Tevreden'

"Het begrotingsontwerp voorziet in een sterke daling van het globaal begrotingstekort naar 2,1 procent van het bbp in 2015. Het is gebaseerd op saneringsmaatregelen ten belope van 1 procent van het bbp die hoofdzakelijk structureel zijn en werken op het beheersen van de uitgaven. Dit is een significant verschil met de kwaliteit van maatregelen inzake publieke sanering die sinds 2009 te veel gesteund heeft op eenmalige ingrepen en belastingverhogingen", zo citeert de minister uit het rapport van Fitch.

Ook premier Michel wijst erop dat Fitch "tevreden" is met de structurele hervormingen die de federale regering wil doorvoeren en het vertrouwen behoudt.

Fitch is een van de toonaangevende ratingbureaus, zij het niet onaangevochten.

Het economisch koppeleton, met landen als Duitsland, krijgen een AAA rating.

(Belga/RR)

Als uitleg voor die slechtere vooruitzichten geeft Fitch dus drie elementen aan. De trage sanering van de begroting in 2014, de evolutie van de schuldgraad en de tegenvallende groeiprognoses.Minuten na de bekendmaking van de appreciatie van Fitch reageerden de minister van Financiën en de premier op het verdict - allebei met de bedoeling te beklemtonen dat Fitch het beleid van de huidige regering apprecieert.Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt kan België een verlaging van de rating vermijden als de regering zich aan het regeerakkoord houdt - dan kunnen de vooruitzichten opnieuw omgebogen worden naar "stabiel". "Het begrotingsontwerp voorziet in een sterke daling van het globaal begrotingstekort naar 2,1 procent van het bbp in 2015. Het is gebaseerd op saneringsmaatregelen ten belope van 1 procent van het bbp die hoofdzakelijk structureel zijn en werken op het beheersen van de uitgaven. Dit is een significant verschil met de kwaliteit van maatregelen inzake publieke sanering die sinds 2009 te veel gesteund heeft op eenmalige ingrepen en belastingverhogingen", zo citeert de minister uit het rapport van Fitch.Ook premier Michel wijst erop dat Fitch "tevreden" is met de structurele hervormingen die de federale regering wil doorvoeren en het vertrouwen behoudt. Fitch is een van de toonaangevende ratingbureaus, zij het niet onaangevochten.Het economisch koppeleton, met landen als Duitsland, krijgen een AAA rating. (Belga/RR)