De rulingdienst kan zekerheid geven over bepaalde transacties of investeringen. Vorig jaar gingen de meeste vragen over 'kosten eigen aan de werkgever'. Vaak kennen bedrijven maandelijks een onkostenvergoeding toe aan werknemers voor kosten die ze maken en die eigen zijn aan hun functie. Het gaat bijvoorbeeld om parkeerkosten of representatiekosten.

'Vroeger beslisten de lokale belastingkantoren daarover, maar om meer uniformiteit na te streven beslist de rulingdienst daar nu over. Dat heeft een boost gegeven aan het aantal aanvragen', zegt Steven Vanden Berghe, de topman van de dienst.

Daarnaast kreeg de rulingdienst vooral vragen over fusies en splitsingen van bedrijven, en over het fiscale gunstregime van auteursrechten.

De rulingdienst kan zekerheid geven over bepaalde transacties of investeringen. Vorig jaar gingen de meeste vragen over 'kosten eigen aan de werkgever'. Vaak kennen bedrijven maandelijks een onkostenvergoeding toe aan werknemers voor kosten die ze maken en die eigen zijn aan hun functie. Het gaat bijvoorbeeld om parkeerkosten of representatiekosten. 'Vroeger beslisten de lokale belastingkantoren daarover, maar om meer uniformiteit na te streven beslist de rulingdienst daar nu over. Dat heeft een boost gegeven aan het aantal aanvragen', zegt Steven Vanden Berghe, de topman van de dienst. Daarnaast kreeg de rulingdienst vooral vragen over fusies en splitsingen van bedrijven, en over het fiscale gunstregime van auteursrechten.