Volgens een bestaande regeling mag het uiteindelijke pensioen van werknemers en zelfstandigen niet hoger liggen dan 80 procent van het brutoloon dat ze in hun laatste jaar hebben verdiend. Daarbij worden zowel het wettelijk als het aanvullend bedrijfspensioen in rekening gebracht. Als blijkt dat het totale pensioenbedrag van een werknemer of een zelfstandige hoger zal uitvallen dan 80 procent van het brutoloon, kunnen ze die stortingen niet meer fiscaal aftrekken.

Sommige bedrijven en zelfstandigen omzeilen die sanctie door zichzelf in hun laatste arbeidsjaar plots een veel hoger loon uit te betalen. De regering-Michel wil die praktijk aan banden leggen door het loon over een langere periode te bekijken. Dan is het veel moeilijker om de regeling te omzeilen. Het gevolg is dat heel wat bedrijven en zelfstandigen de komende jaren minder stortingen voor het aanvullend pensioen zullen kunnen aftrekken van hun belastingen, waardoor de overheid meer inkomsten binnenkrijgt.

De regering-Michel moest vorige week op zoek naar extra besparingen of nieuwe inkomsten uit pensioenen omdat de verlaging van de pensioenen van werkloze 50-plussers werd geschrapt.

Behalve strenger toezien op de 80 procentregel worden ook de allerhoogste bedrijfspensioenen zwaarder belast. Als een werknemer meer dan 30.000 euro per jaar aan aanvullend pensioen heeft opgebouwd, betaalt hij daar binnenkort een bijkomende heffing van 3 procent op. Tot nog toe bleef die bijdrage beperkt tot 1,5 procent.

Volgens een bestaande regeling mag het uiteindelijke pensioen van werknemers en zelfstandigen niet hoger liggen dan 80 procent van het brutoloon dat ze in hun laatste jaar hebben verdiend. Daarbij worden zowel het wettelijk als het aanvullend bedrijfspensioen in rekening gebracht. Als blijkt dat het totale pensioenbedrag van een werknemer of een zelfstandige hoger zal uitvallen dan 80 procent van het brutoloon, kunnen ze die stortingen niet meer fiscaal aftrekken. Sommige bedrijven en zelfstandigen omzeilen die sanctie door zichzelf in hun laatste arbeidsjaar plots een veel hoger loon uit te betalen. De regering-Michel wil die praktijk aan banden leggen door het loon over een langere periode te bekijken. Dan is het veel moeilijker om de regeling te omzeilen. Het gevolg is dat heel wat bedrijven en zelfstandigen de komende jaren minder stortingen voor het aanvullend pensioen zullen kunnen aftrekken van hun belastingen, waardoor de overheid meer inkomsten binnenkrijgt. De regering-Michel moest vorige week op zoek naar extra besparingen of nieuwe inkomsten uit pensioenen omdat de verlaging van de pensioenen van werkloze 50-plussers werd geschrapt. Behalve strenger toezien op de 80 procentregel worden ook de allerhoogste bedrijfspensioenen zwaarder belast. Als een werknemer meer dan 30.000 euro per jaar aan aanvullend pensioen heeft opgebouwd, betaalt hij daar binnenkort een bijkomende heffing van 3 procent op. Tot nog toe bleef die bijdrage beperkt tot 1,5 procent.