MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalt zijn slag thuis. De federale woonbonus blijft ook bestaan voor wie een tweede woning koopt. Bouchez verdedigt dat als een maatregel ten voordele van de middenklasse. Eigenlijk profileert hij zich als de laatste politieke strohalm voor de rechterzijde in Wallonië. Ook bij de Vlaamse partijen geniet zijn houding amper steun. De woonbonus voor de aankoop van de eerste woning had nog enige zin. Jonge gezinnen konden zo een tandje bijsteken bij de belangrijkste aankoop van hun leven. Na de regionalisering van de woonfiscaliteit schafte de Vlaamse regering de woonbonus in 2020 af. Die was budgettair niet haalbaar en resulteerde vooral in hogere woningprijzen.

Fiscaal voordeel tweede woning is pervers.

Het fiscaal voordeel voor langetermijnsparen, zoals de lening om een tweede verblijf te verwerven, bleef echter een federale materie. Het voordeel heeft het gevolg dat gezinnen die een woning zoeken, fiscaal opzijgeduwd kunnen worden door kopers van een vakantiestekje. Zij krijgen een belastingvoordeel tot 30 procent. De eigenaars van meerdere woningen kunnen ook de intresten op de hypotheeklening aftrekken van de onroerende inkomsten, zoals de huur. Die valse concurrentie is pervers.

De afschaffing had de schatkist 100 miljoen euro kunnen opbrengen. Er was geen fiscale compensatie. Op Frankrijk en Denemarken na betalen we in België al de hoogste belasting in de wereld, berekende OESO.

Het kortwieken van fiscale kortingen gebeurt beter in het kader van een algemene belastinghervorming, waarbij ook de hoge tarieven dalen. Anders verwordt de afschaffing van het perverse voordeel voor tweede woningen tot een platte belastingverhoging of de verdere fiscale kaalpluk van de middenklasse.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez haalt zijn slag thuis. De federale woonbonus blijft ook bestaan voor wie een tweede woning koopt. Bouchez verdedigt dat als een maatregel ten voordele van de middenklasse. Eigenlijk profileert hij zich als de laatste politieke strohalm voor de rechterzijde in Wallonië. Ook bij de Vlaamse partijen geniet zijn houding amper steun. De woonbonus voor de aankoop van de eerste woning had nog enige zin. Jonge gezinnen konden zo een tandje bijsteken bij de belangrijkste aankoop van hun leven. Na de regionalisering van de woonfiscaliteit schafte de Vlaamse regering de woonbonus in 2020 af. Die was budgettair niet haalbaar en resulteerde vooral in hogere woningprijzen. Het fiscaal voordeel voor langetermijnsparen, zoals de lening om een tweede verblijf te verwerven, bleef echter een federale materie. Het voordeel heeft het gevolg dat gezinnen die een woning zoeken, fiscaal opzijgeduwd kunnen worden door kopers van een vakantiestekje. Zij krijgen een belastingvoordeel tot 30 procent. De eigenaars van meerdere woningen kunnen ook de intresten op de hypotheeklening aftrekken van de onroerende inkomsten, zoals de huur. Die valse concurrentie is pervers. De afschaffing had de schatkist 100 miljoen euro kunnen opbrengen. Er was geen fiscale compensatie. Op Frankrijk en Denemarken na betalen we in België al de hoogste belasting in de wereld, berekende OESO.Het kortwieken van fiscale kortingen gebeurt beter in het kader van een algemene belastinghervorming, waarbij ook de hoge tarieven dalen. Anders verwordt de afschaffing van het perverse voordeel voor tweede woningen tot een platte belastingverhoging of de verdere fiscale kaalpluk van de middenklasse.