De regering wil de fiscale regularisatie alvast starten, om met het kwart miljard verhoopte inkomsten alsnog een deel van het begrotingsgat van 2016 dicht te fietsen. Dat is een slecht idee.
...

De regering wil de fiscale regularisatie alvast starten, om met het kwart miljard verhoopte inkomsten alsnog een deel van het begrotingsgat van 2016 dicht te fietsen. Dat is een slecht idee. Er is immers geen akkoord van de Waalse regering over het regionale deel van de ontdoken successie- en schenkingsrechten. Een gerechtelijke vernietiging zou de justitiële en adminis-tratieve behandeling van zwarte fortuinen hypothekeren. Na de veroordeling van de excess profit rulings door de Europese Commissie, kan ons land zich geen fiscaal debacle meer veroorloven. Daarom werkt Financiën best een volledig nieuwe regeling uit, waarmee de afhandeling van ontdoken federale belastingen juridisch afdwingbaar wordt. Dat vergt tijd, maar de regering kan beter mikken op de begroting van 2017, dan het risico te lopen weer honderden miljoenen inkomsten te derven. De regering kan er ook voor opteren de begroting recht te trekken met klassieke snelle winsten zoals de aanpassing van de liquidatiebonus, de verhoging van gezondheidstaksen, gerommel met belastingaftrekken, een hogere druk op beleggers via de roerende voorheffing of de speculatietaks, enzovoort. Dat soort fiscaal paniekvoetbal brengt weinig zoden aan de dijk, wegens de gebrekkige voorspelbaarheid en de geringe impact. Beter last de regering een fiscale rustpauze in. Zo kan ze grondig een doorstart voorbereiden met diepgaande budgettaire en fiscale ingrepen in 2017 en 2018. Er is nood aan een fiscale vereenvoudiging en een fundamentele taxshift van arbeidsinkomsten naar directe uitgaven en vermogenswinst, gekoppeld aan een echte ontvetting van de staat. Dat zeggen zowat alle internationale waarnemers (OESO, IMF, Europese Commissie) over ons land. Bovendien kunnen politici in zo'n scenario een deel van hun programma realiseren en dus hun gezicht redden. Dat is de essentie van de politiek.