In het eerste kwartaal van 2017 betaalde de federale overheid nog 90 procent van haar facturen op tijd. In het derde kwartaal was dat gedaald tot 61 procent, terwijl 11 procent van de facturen zelfs meer dan 90 dagen te laat werd betaald.

De Vlaamse overheid heeft op haar beurt al langer een slechte betaalreputatie.

De Vlaamse overheid heeft op haar beurt al langer een slechte betaalreputatie, met slechts 39 procent op tijd betaalde facturen en liefst 51 procent van de facturen die meer dan 90 dagen te laat of helemaal niet worden betaald. Ook bij de gemeenten is er een licht negatieve trend.

Volgens de studie gaat de stiptheid van betaling in het algemeen omlaag. Sinds het derde trimester van 2014, toen de crisis grotendeels verteerd bleek, werden de facturen een stuk correcter betaald. In het vierde trimester van 2015 ging het echter opnieuw achteruit, met het afgelopen trimester als voorlopig dieptepunt. Slechts 68,3 procent van alle facturen werd tijdig betaald.

Graydon en Unizo berekenden dat het te laat betalen onze economie vorig jaar 9.649.743.074 euro kostte, of 2 procent van het bruto nationaal product. Volgens de studie is dat het equivalent van 20.000 jobs.

De grootste schade wordt geleden in de sectoren 'dienstverlening aan bedrijven', 'handelsbemiddeling' en 'bouw'. De bouw is overigens zelf de grootste wanbetaler.

In het eerste kwartaal van 2017 betaalde de federale overheid nog 90 procent van haar facturen op tijd. In het derde kwartaal was dat gedaald tot 61 procent, terwijl 11 procent van de facturen zelfs meer dan 90 dagen te laat werd betaald.De Vlaamse overheid heeft op haar beurt al langer een slechte betaalreputatie, met slechts 39 procent op tijd betaalde facturen en liefst 51 procent van de facturen die meer dan 90 dagen te laat of helemaal niet worden betaald. Ook bij de gemeenten is er een licht negatieve trend.Volgens de studie gaat de stiptheid van betaling in het algemeen omlaag. Sinds het derde trimester van 2014, toen de crisis grotendeels verteerd bleek, werden de facturen een stuk correcter betaald. In het vierde trimester van 2015 ging het echter opnieuw achteruit, met het afgelopen trimester als voorlopig dieptepunt. Slechts 68,3 procent van alle facturen werd tijdig betaald.Graydon en Unizo berekenden dat het te laat betalen onze economie vorig jaar 9.649.743.074 euro kostte, of 2 procent van het bruto nationaal product. Volgens de studie is dat het equivalent van 20.000 jobs.De grootste schade wordt geleden in de sectoren 'dienstverlening aan bedrijven', 'handelsbemiddeling' en 'bouw'. De bouw is overigens zelf de grootste wanbetaler.