De overheidsinvesteringen (plus investeringssubsidies aan andere sectoren) bedroegen in 2019 in België 3,2 procent van het bruto binnenlands product (15,3 miljard euro). Dat is weliswaar hoger dan in Spanje en gelijk aan Italië, maar lager dan in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk.

In België werd de groei van de investeringssteun na de crisis van 2008 gevolgd door een scherpe daling van 2013 tot 2016. Sindsdien is de investeringssteun stabiel gebleven. De overheidsinvesteringen in ruime zin schommelden rond het gemiddelde van 3,3 procent van het bbp, een gemiddelde intensiteit die gelijk is aan die van Duitsland maar veel lager dan die van de andere vergeleken landen.

Er kan volgens het Planbureau 'worden geconcludeerd dat de overheidsinvesteringen opgeschroefd zouden moeten worden om de daling van de netto kapitaalvoorraad van de overheid in procent van het bbp een halt toe te roepen en de kwaliteit van de infrastructuur niet in gevaar te brengen'. 'Deze verhoging zou gericht moeten zijn op de meest productieve investeringen', klinkt het.

De overheidsinvesteringen (plus investeringssubsidies aan andere sectoren) bedroegen in 2019 in België 3,2 procent van het bruto binnenlands product (15,3 miljard euro). Dat is weliswaar hoger dan in Spanje en gelijk aan Italië, maar lager dan in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk.In België werd de groei van de investeringssteun na de crisis van 2008 gevolgd door een scherpe daling van 2013 tot 2016. Sindsdien is de investeringssteun stabiel gebleven. De overheidsinvesteringen in ruime zin schommelden rond het gemiddelde van 3,3 procent van het bbp, een gemiddelde intensiteit die gelijk is aan die van Duitsland maar veel lager dan die van de andere vergeleken landen. Er kan volgens het Planbureau 'worden geconcludeerd dat de overheidsinvesteringen opgeschroefd zouden moeten worden om de daling van de netto kapitaalvoorraad van de overheid in procent van het bbp een halt toe te roepen en de kwaliteit van de infrastructuur niet in gevaar te brengen'. 'Deze verhoging zou gericht moeten zijn op de meest productieve investeringen', klinkt het.