De Europese Commissie zou normaal gezien voor het einde van 2021 met een lijst komen van energiebronnen die als voordelig voor klimaat en milieu bestempeld kunnen worden. Die classificatie, 'taxonomie' in het EU-jargon, moet investeerders richting groene energiebronen leiden. De beslissing werd echter over het nieuwe jaar getild.

Intussen heeft de Commissie haar voorstel klaar. De lijst is overgemaakt aan de lidstaten, weet het Duitse persagentschap dpa, dat het document kon inkijken. Gas en ook kernenergie zouden in het voorstel van classificatie een groen label krijgen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo zouden investeringen in nucleaire installaties enkel een groen etiket krijgen als de nieuwste technologieën worden gebruikt en als er een concreet plan is voor de behandeling van het kernafval, dat vanaf 2050 kan ingaan. Bovendien moeten de nieuwe kerncentrales volgens de Commissie ten laatste tegen 2045 een bouwvergunning krijgen.

Voor gas zouden dan weer strengere voorwaarden op vlak van C02-uitstoot van toepassing zijn. Gascentrales die na 2030 nog worden vergund zouden zo niet meer dan 100 gram CO2-equivalent per kilowattuur geproduceerde energie mogen uitstoten, berekend over de hele levenscyclus van de installatie.

Controversieel voorstel

Het voorstel is controversieel. De status van gas en kernenergie vormde vorige maand nog het onderwerp van stevige discussies tussen de Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad in Brussel. Frankrijk en een tiental andere landen verdedigen kernenergie, omdat het een hulpmiddel kan zijn in de overgang naar de klimaatneutraliteit die de EU zichzelf tegen 2050 oplegt. Maar onder meer Oostenrijk en Duitsland zijn categoriek tegen, wegens het kernafval. Volgens die landen moet ook gas een rol kunnen spelen. Dat stoot een pak meer uit dan kernenergie, maar is wel properder dan bijvoorbeeld kolen.

Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton zei eind vorig jaar al dat de Europese Unie wellicht gas én kernenergie nodig zal hebben om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken. De Commissie neemt de beslissing over de taxonomie via een zogenaamde gedelegeerde handeling, een besluit ter uitvoering van de bestaande taxonomieverordening. De lidstaten en het Europees Parlement kunnen na de presentatie van het voorstel wel bezwaar maken tegen die gedelegeerde handeling.

De Europese Commissie zou normaal gezien voor het einde van 2021 met een lijst komen van energiebronnen die als voordelig voor klimaat en milieu bestempeld kunnen worden. Die classificatie, 'taxonomie' in het EU-jargon, moet investeerders richting groene energiebronen leiden. De beslissing werd echter over het nieuwe jaar getild.Intussen heeft de Commissie haar voorstel klaar. De lijst is overgemaakt aan de lidstaten, weet het Duitse persagentschap dpa, dat het document kon inkijken. Gas en ook kernenergie zouden in het voorstel van classificatie een groen label krijgen, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo zouden investeringen in nucleaire installaties enkel een groen etiket krijgen als de nieuwste technologieën worden gebruikt en als er een concreet plan is voor de behandeling van het kernafval, dat vanaf 2050 kan ingaan. Bovendien moeten de nieuwe kerncentrales volgens de Commissie ten laatste tegen 2045 een bouwvergunning krijgen.Voor gas zouden dan weer strengere voorwaarden op vlak van C02-uitstoot van toepassing zijn. Gascentrales die na 2030 nog worden vergund zouden zo niet meer dan 100 gram CO2-equivalent per kilowattuur geproduceerde energie mogen uitstoten, berekend over de hele levenscyclus van de installatie.Het voorstel is controversieel. De status van gas en kernenergie vormde vorige maand nog het onderwerp van stevige discussies tussen de Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad in Brussel. Frankrijk en een tiental andere landen verdedigen kernenergie, omdat het een hulpmiddel kan zijn in de overgang naar de klimaatneutraliteit die de EU zichzelf tegen 2050 oplegt. Maar onder meer Oostenrijk en Duitsland zijn categoriek tegen, wegens het kernafval. Volgens die landen moet ook gas een rol kunnen spelen. Dat stoot een pak meer uit dan kernenergie, maar is wel properder dan bijvoorbeeld kolen.Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton zei eind vorig jaar al dat de Europese Unie wellicht gas én kernenergie nodig zal hebben om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken. De Commissie neemt de beslissing over de taxonomie via een zogenaamde gedelegeerde handeling, een besluit ter uitvoering van de bestaande taxonomieverordening. De lidstaten en het Europees Parlement kunnen na de presentatie van het voorstel wel bezwaar maken tegen die gedelegeerde handeling.