Dat schrijft De Tijd.

De Commissie vraagt onder meer om de lasten op arbeid voor specifieke doelgroepen, zoals de lage inkomens, te verminderen. Ze ziet daarbij ruimte voor het verhogen van belastingen die minder schadelijk zijn voor de groei. Zo wordt gepleit voor het afschaffen van de verlaagde btw-tarieven, een hogere belasting op vervuilende dieselauto's én voor de afschaffing van de belastingaftrek voor bedrijfswagens.

Daarnaast wordt vooral de woonbelasting geviseerd. De registratierechten liggen in de drie gewesten erg hoog in vergelijking met de rest van Europa, maar die worden ruimschoots gecompenseerd door de genereuze belastingaftrek voor hypotheekleningen. De Commissie verkiest een hogere vaste belasting.

Derde slechtste

De EU-experts bekijken in hun rapport ook het globale plaatje: hoe duurzaam zijn de begrotingen van de verschillende lidstaten op middellange termijn. Er wordt rekening gehouden met de huidige budgettaire positie, de inspanningen die nodig zijn om de overheidsschuld tot onder 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te brengen én de kosten voor de vergrijzing. België haalt de derde slechtste score van de 28 lidstaten en zal tegen 2020 4,74 procent van het bbp aan extra inspanningen moeten doen. Italië, met een nog hogere schuld maar een jongere bevolking, doet het stukken beter.

(Belga/RR)

Dat schrijft De Tijd.De Commissie vraagt onder meer om de lasten op arbeid voor specifieke doelgroepen, zoals de lage inkomens, te verminderen. Ze ziet daarbij ruimte voor het verhogen van belastingen die minder schadelijk zijn voor de groei. Zo wordt gepleit voor het afschaffen van de verlaagde btw-tarieven, een hogere belasting op vervuilende dieselauto's én voor de afschaffing van de belastingaftrek voor bedrijfswagens. Daarnaast wordt vooral de woonbelasting geviseerd. De registratierechten liggen in de drie gewesten erg hoog in vergelijking met de rest van Europa, maar die worden ruimschoots gecompenseerd door de genereuze belastingaftrek voor hypotheekleningen. De Commissie verkiest een hogere vaste belasting. De EU-experts bekijken in hun rapport ook het globale plaatje: hoe duurzaam zijn de begrotingen van de verschillende lidstaten op middellange termijn. Er wordt rekening gehouden met de huidige budgettaire positie, de inspanningen die nodig zijn om de overheidsschuld tot onder 60 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te brengen én de kosten voor de vergrijzing. België haalt de derde slechtste score van de 28 lidstaten en zal tegen 2020 4,74 procent van het bbp aan extra inspanningen moeten doen. Italië, met een nog hogere schuld maar een jongere bevolking, doet het stukken beter.(Belga/RR)