De regeling verdeelt de projecten - onder andere ook de constructie van bruggen, havens, autosnelwegen, enzovoort - in twee groepen.

Van sommige wordt eerst geverifieerd of ze een doorgedreven milieu-effecten-rapport (MER) moeten afleveren. Voor andere, zoals de exploratie en de ontginning van niet-conventionele brandstoffen door fracking, moet dat vanaf nu sowieso. Tot nu toe gold die regel alleen voor gasbronnen die een dagelijks debiet van 500.000 kubieke meter hebben. Het merendeel van de schaliegasprojecten blijft onder die norm, maar dreigt door de beslissing van het Europees Parlement toch te worden opgezadeld met de extra kosten voor de MER-studie.

Voor de nieuwe regeling van kracht wordt, moet de Europese Raad ze nog goedkeuren. De Europese ministers moeten zich er nog over buigen, zodat nog valt af te wachten hoe de definitieve regeling eruit zal zien. Als de Raad zijn fiat geeft aan de regeling zoals ze nu voorligt, wordt schaliegas zo goed als onmogelijk, voorspelt Walter Nonneman, professor economie aan de UA: "Dat zou een zodanige restrictie betekenen - met bevraging bij de publieke opinie, actiegroepen en dergelijke meer - dat schaliegaswinning in Europa bijna onhoudbaar wordt." (LH)

De regeling verdeelt de projecten - onder andere ook de constructie van bruggen, havens, autosnelwegen, enzovoort - in twee groepen.Van sommige wordt eerst geverifieerd of ze een doorgedreven milieu-effecten-rapport (MER) moeten afleveren. Voor andere, zoals de exploratie en de ontginning van niet-conventionele brandstoffen door fracking, moet dat vanaf nu sowieso. Tot nu toe gold die regel alleen voor gasbronnen die een dagelijks debiet van 500.000 kubieke meter hebben. Het merendeel van de schaliegasprojecten blijft onder die norm, maar dreigt door de beslissing van het Europees Parlement toch te worden opgezadeld met de extra kosten voor de MER-studie. Voor de nieuwe regeling van kracht wordt, moet de Europese Raad ze nog goedkeuren. De Europese ministers moeten zich er nog over buigen, zodat nog valt af te wachten hoe de definitieve regeling eruit zal zien. Als de Raad zijn fiat geeft aan de regeling zoals ze nu voorligt, wordt schaliegas zo goed als onmogelijk, voorspelt Walter Nonneman, professor economie aan de UA: "Dat zou een zodanige restrictie betekenen - met bevraging bij de publieke opinie, actiegroepen en dergelijke meer - dat schaliegaswinning in Europa bijna onhoudbaar wordt." (LH)