Bij de onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting besloten de staatshoofden en regeringsleiders vorige zomer een pot van 5,4 miljard euro (lopende prijzen) opzij te zetten voor de lidstaten die bijzonder getroffen worden door het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt. Onder meer België, dat nauwe handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk onderhoudt, had geijverd voor een Europese inspanning.

Een half jaar later staan de lidstaten op een zucht van een akkoord over de verdeling van het geld uit dat fonds, de zogenaamde brexit adjustment reserve. Het leeuwendeel, ruim 4,2 miljard euro, wordt in de loop van dit jaar al uitgekeerd.

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel houdt onder meer rekening met de omvang van de handelsstromen met het Verenigd Koninkrijk en het relatieve belang ervan voor de nationale economie. Daarnaast is er een correctie voor de armere lidstaten voorzien. Er is ook op toegezien dat geen enkel land meer dan 25 procent van het fonds opslokt, of meer dan 190 euro per inwoner ontvangt.

België zou volgens ingewijden aanspraak mogen maken op zo'n 325 miljoen euro. Daarvan zou 60 miljoen euro voor de zwaar getroffen visserijsector bestemd zijn. Door de brexit kunnen Vlaamse vissers de komende jaren immers minder vis vangen in Britse wateren. In totaal gaat ongeveer 7,5 procent van de totale enveloppe naar België.

Grotere bedragen

Enkel Ierland, Nederland, Duitsland en Frankrijk zouden grotere bedragen ontvangen. Mogelijk komen er in 2024 nog wat centen bij, want dan wordt de laatste schijf van ruim 1,1 miljard euro verdeeld.

Het fonds staat woensdag op de agenda van de vergadering van de ambassadeurs van de EU-lidstaten, zo deelde het Portugese voorzitterschap mee.

Bij de onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting besloten de staatshoofden en regeringsleiders vorige zomer een pot van 5,4 miljard euro (lopende prijzen) opzij te zetten voor de lidstaten die bijzonder getroffen worden door het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt. Onder meer België, dat nauwe handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk onderhoudt, had geijverd voor een Europese inspanning. Een half jaar later staan de lidstaten op een zucht van een akkoord over de verdeling van het geld uit dat fonds, de zogenaamde brexit adjustment reserve. Het leeuwendeel, ruim 4,2 miljard euro, wordt in de loop van dit jaar al uitgekeerd. De verdeelsleutel houdt onder meer rekening met de omvang van de handelsstromen met het Verenigd Koninkrijk en het relatieve belang ervan voor de nationale economie. Daarnaast is er een correctie voor de armere lidstaten voorzien. Er is ook op toegezien dat geen enkel land meer dan 25 procent van het fonds opslokt, of meer dan 190 euro per inwoner ontvangt. België zou volgens ingewijden aanspraak mogen maken op zo'n 325 miljoen euro. Daarvan zou 60 miljoen euro voor de zwaar getroffen visserijsector bestemd zijn. Door de brexit kunnen Vlaamse vissers de komende jaren immers minder vis vangen in Britse wateren. In totaal gaat ongeveer 7,5 procent van de totale enveloppe naar België. Enkel Ierland, Nederland, Duitsland en Frankrijk zouden grotere bedragen ontvangen. Mogelijk komen er in 2024 nog wat centen bij, want dan wordt de laatste schijf van ruim 1,1 miljard euro verdeeld. Het fonds staat woensdag op de agenda van de vergadering van de ambassadeurs van de EU-lidstaten, zo deelde het Portugese voorzitterschap mee.