Van de kredietbeoordelaars wordt kortom verwacht dat ze meer inzage bieden in hun werkmethodes en in de documenten die ze van bedrijven en overheden aangereikt krijgen.

In de nasleep van de kredietcrisis van 2008 had de Europese Unie al striktere regels goedgekeurd. Daardoor moeten kredietbeoordelaars zich tegen december 2010 verplicht laten registreren in elke lidstaat waar ze actief zijn. Wie de regels overtreedt, dreigt zijn licentie te verliezen.

De Commissie stelt het Europess parlement nu voor om het toezicht voortaan toe te vertrouwen aan de European Securities and Markets Authority (ESMA), een toezichthouder op de beurs die in het leven worden geroepen om het toezicht op de financiële sector in Europa op te schroeven. Het ESMA zou dan de bevoegdheid krijgen om onderzoek te voeren naar de Europese filialen van kredietbeoordelaars en om licenties op te schorten of in te trekken als er onregelmatigheden aan het licht komen.

De kredietbeoordelaars kregen de voorbije jaren de wind van voren, omdat ze niet alleen de risico's hadden onderschat die hebben geleid tot de kredietcrisis maar bovendien met plotse herzieningen van de kredietwaardigheid van eurolanden speculatie zouden hebben aangewakkerd.

Sommige Europese beleidsmakers willen een Europese kredietbeoordelaar oprichten, als tegengewicht voor de Amerikaanse concerns Standard & Poor's en Moody's.
Van de kredietbeoordelaars wordt kortom verwacht dat ze meer inzage bieden in hun werkmethodes en in de documenten die ze van bedrijven en overheden aangereikt krijgen. In de nasleep van de kredietcrisis van 2008 had de Europese Unie al striktere regels goedgekeurd. Daardoor moeten kredietbeoordelaars zich tegen december 2010 verplicht laten registreren in elke lidstaat waar ze actief zijn. Wie de regels overtreedt, dreigt zijn licentie te verliezen. De Commissie stelt het Europess parlement nu voor om het toezicht voortaan toe te vertrouwen aan de European Securities and Markets Authority (ESMA), een toezichthouder op de beurs die in het leven worden geroepen om het toezicht op de financiële sector in Europa op te schroeven. Het ESMA zou dan de bevoegdheid krijgen om onderzoek te voeren naar de Europese filialen van kredietbeoordelaars en om licenties op te schorten of in te trekken als er onregelmatigheden aan het licht komen. De kredietbeoordelaars kregen de voorbije jaren de wind van voren, omdat ze niet alleen de risico's hadden onderschat die hebben geleid tot de kredietcrisis maar bovendien met plotse herzieningen van de kredietwaardigheid van eurolanden speculatie zouden hebben aangewakkerd. Sommige Europese beleidsmakers willen een Europese kredietbeoordelaar oprichten, als tegengewicht voor de Amerikaanse concerns Standard & Poor's en Moody's.