Het Europees Hof van Justitie heeft zoals verwacht Argenta gevolgd in haar redenering dat investeringen in buitenlandse activa mee in aanmerking dienen te komen voor de notionele intrestaftrek. Wat voor gevolgen kan deze beslissing hebben voor de Belgische overheid, en wat kan zij doen om de financiële gevolgen te vermijden? Drie vragen aan Dr. Mathieu Isenbaert, fiscaal expert bij Ernst & Young en docent fiscaal recht aan de HUB.

Wat heeft het Europese Hof van Justitie precies beslist?

Het Hof heeft geoordeeld dat het vorige stelsel van notionele- intrestaftrek een inbreuk is op het EU-recht. Argenta, samen met andere belastingplichtigen, procedeert al verschillende jaren. Zij waren van oordeel dat het stelsel van notionele-intrestaftrek investeringen in zogenaamde 'vaste inrichtingen' (fabrieken, kantoren en vastgoed) in het buitenland benadeelt tegenover investeringen in België. Investeringen die bedrijven met eigen middelen doen in buitenlandse activa kunnen immers niet meegerekend worden voor de notionele-intrestaftrek.

De Belgische regering verdedigde het stelsel door te stellen dat het belastingvoordeel enkel gegeven wordt voor investeringen in activa die in België belastbare winst opleveren. Buitenlandse activa, waarvan de winst wordt belast in het buitenland, komen dus niet in aanmerking. Argenta ging niet akkoord met die redenering omdat zelfs wanneer Belgische activa verlieslatend zijn en dus geen Belgische belasting opleveren, bedrijven toch konden rekenen op een (overdraagbaar) belastingvoordeel. Dit komt dus neer op een ongeoorloofde bevoordeling van investeringen in Belgische activa, ongeacht of er winst of verlies wordt gemaakt. Het Hof is deze redenering gevolgd en heeft het stelsel afgekeurd.

Wat zijn de gevolgen van het arrest?

Op basis van dit arrest kan Argenta belastingen terugvorderen van de fiscus, omdat de notionele-intrestaftrek genoten kan worden voor zowel investeringen (met eigen kapitaal) in buitenlandse vaste inrichtingen en vastgoed. Dit levert een groter belastingvoordeel op, en dus kan Argenta de te veel betaalde belastingen uit het verleden terugvorderen. Ook andere belastingplichtigen kunnen op basis van dit arrest belastingen terugvorderen tot maximaal 5 jaar terug in de tijd. Het is wel zo dat slechts een kleine minderheid van de Belgische bedrijven werkt met buitenlandse vaste inrichtingen, dus zal de budgettaire impact relatief beperkt zijn.

Dient de overheid het stelsel aan te passen om het betaalbaar te houden?

Het stelsel van notionele-belastingaftrek dat door het Hof is afgekeurd werd vorig jaar al door de Belgische overheid aangepast. Vanaf nu kunnen bedrijven die verliezen maken op hun investeringen in Belgische activa het voordeel van de notionele- intrestaftrek niet meer overdragen naar de toekomst. Bedrijven krijgen vanaf nu enkel een belastingvoordeel als ze effectief winst maken in België. Zo vervalt een wezenlijk argument waarop het huidige arrest is gestoeld.

Dit betekent dat de regering niet geneigd zal zijn om de huidige regeling opnieuw aan te passen, en dat belastingplichtigen opnieuw naar de rechtbank zullen moeten stappen indien ze niet akkoord gaan met het nieuwe stelsel. Dit nieuwe stelsel is zelfs na het huidige arrest van het Europese Hof verdedigbaar omdat de Belgische regering kan argumenteren dat het belastingvoordeel enkel wordt gegeven voor investeringen in activa die in België belastbare winst opleveren. Het was net de overdraagbaarheid van het belastingvoordeel in geval van verliezen dat de doorslag gaf voor het Hof om het oude stelsel af te keuren.

Vast staat wel dat de fiscus belastingen zal moeten terugbetalen aan bedrijven die vóór 2012 investeringen hebben gedaan in buitenlandse vaste inrichtingen of in buitenlands vastgoed en die de al betaalde belasting nog geldig kunnen betwisten.

Het Europees Hof van Justitie heeft zoals verwacht Argenta gevolgd in haar redenering dat investeringen in buitenlandse activa mee in aanmerking dienen te komen voor de notionele intrestaftrek. Wat voor gevolgen kan deze beslissing hebben voor de Belgische overheid, en wat kan zij doen om de financiële gevolgen te vermijden? Drie vragen aan Dr. Mathieu Isenbaert, fiscaal expert bij Ernst & Young en docent fiscaal recht aan de HUB.Wat heeft het Europese Hof van Justitie precies beslist?Het Hof heeft geoordeeld dat het vorige stelsel van notionele- intrestaftrek een inbreuk is op het EU-recht. Argenta, samen met andere belastingplichtigen, procedeert al verschillende jaren. Zij waren van oordeel dat het stelsel van notionele-intrestaftrek investeringen in zogenaamde 'vaste inrichtingen' (fabrieken, kantoren en vastgoed) in het buitenland benadeelt tegenover investeringen in België. Investeringen die bedrijven met eigen middelen doen in buitenlandse activa kunnen immers niet meegerekend worden voor de notionele-intrestaftrek. De Belgische regering verdedigde het stelsel door te stellen dat het belastingvoordeel enkel gegeven wordt voor investeringen in activa die in België belastbare winst opleveren. Buitenlandse activa, waarvan de winst wordt belast in het buitenland, komen dus niet in aanmerking. Argenta ging niet akkoord met die redenering omdat zelfs wanneer Belgische activa verlieslatend zijn en dus geen Belgische belasting opleveren, bedrijven toch konden rekenen op een (overdraagbaar) belastingvoordeel. Dit komt dus neer op een ongeoorloofde bevoordeling van investeringen in Belgische activa, ongeacht of er winst of verlies wordt gemaakt. Het Hof is deze redenering gevolgd en heeft het stelsel afgekeurd. Wat zijn de gevolgen van het arrest?Op basis van dit arrest kan Argenta belastingen terugvorderen van de fiscus, omdat de notionele-intrestaftrek genoten kan worden voor zowel investeringen (met eigen kapitaal) in buitenlandse vaste inrichtingen en vastgoed. Dit levert een groter belastingvoordeel op, en dus kan Argenta de te veel betaalde belastingen uit het verleden terugvorderen. Ook andere belastingplichtigen kunnen op basis van dit arrest belastingen terugvorderen tot maximaal 5 jaar terug in de tijd. Het is wel zo dat slechts een kleine minderheid van de Belgische bedrijven werkt met buitenlandse vaste inrichtingen, dus zal de budgettaire impact relatief beperkt zijn. Dient de overheid het stelsel aan te passen om het betaalbaar te houden?Het stelsel van notionele-belastingaftrek dat door het Hof is afgekeurd werd vorig jaar al door de Belgische overheid aangepast. Vanaf nu kunnen bedrijven die verliezen maken op hun investeringen in Belgische activa het voordeel van de notionele- intrestaftrek niet meer overdragen naar de toekomst. Bedrijven krijgen vanaf nu enkel een belastingvoordeel als ze effectief winst maken in België. Zo vervalt een wezenlijk argument waarop het huidige arrest is gestoeld. Dit betekent dat de regering niet geneigd zal zijn om de huidige regeling opnieuw aan te passen, en dat belastingplichtigen opnieuw naar de rechtbank zullen moeten stappen indien ze niet akkoord gaan met het nieuwe stelsel. Dit nieuwe stelsel is zelfs na het huidige arrest van het Europese Hof verdedigbaar omdat de Belgische regering kan argumenteren dat het belastingvoordeel enkel wordt gegeven voor investeringen in activa die in België belastbare winst opleveren. Het was net de overdraagbaarheid van het belastingvoordeel in geval van verliezen dat de doorslag gaf voor het Hof om het oude stelsel af te keuren. Vast staat wel dat de fiscus belastingen zal moeten terugbetalen aan bedrijven die vóór 2012 investeringen hebben gedaan in buitenlandse vaste inrichtingen of in buitenlands vastgoed en die de al betaalde belasting nog geldig kunnen betwisten.