"Ik verdiende goed mijn boterham als bankier, maar ik sliep niet goed meer. Daarom stapte ik er in uit", zegt Sony Kapoor over het grote keerpunt in zijn professionele leven. Sony wie? Kapoor is de naam. Indiër en een veelgevraagde opiniemaker, financieel expert en adviseur in Europa's financiële crisis. De VN, Wereldbank en tallozen regeringen en parlementen bellen op zijn gsm voor advies. Sony Kapoor liet een goedbetaalde baan in de financiële sector voor wat ze was en richtte in 2008 de denktank Re-Define op.

Hoe is het idee gerijpt om een eigen denktank op te richten?

Sony Kapoor: "We willen een tegengewicht vormen voor de financiële sector. Let op, ik geloof in de financiële markten, maar zij moeten ten dienste staan van de echte economie, en niet andersom. Ik geloof ook in vrije markten. Ik ben in de jaren tachtig in India opgegroeid. Ik zag wat het ontbreken van vrije markten deed met de economie en ik zag hoeveel welvaart werd gecreëerd door de markten vrijheid te geven."

Hoe zit u de Europese schuldencrisis evolueren?

Sony Kapoor: "Er ontstaat een diepe kloof tussen de kernlanden en de periferie. Het zuiden is het beu dat zij de volledige last van een aanpassing moeten slikken, terwijl in het noorden het gevoel overheerst dat er belastinggeld verspild wordt. Het grote pijnpunt is dat de bevolking tijdens de financiële crisis ook al in de smiezen had dat er veel geld werd gepompt in entiteiten (in casu de banken) die niet voor hun daden verantwoordelijk werden gesteld. Dat is de reden waarom we niet meer solidariteit in Europa zien om Griekenland te redden. Opnieuw moet belastinggeld naar entiteiten die zich niet verantwoordelijk gedroegen. Dat gevoel is niet terecht, maar het is er. De financiële crisis is op die manier een politieke crisis. Deze Europese crisis is financieel, economisch en politiek en is daarom nog heel moeilijk op te lossen, en sleept daarom nog jaren aan."

"De EU heeft niet de vaardigheden om aan crisismanagement te doen. En Europa mist groot staatsmanschap, politici die het Europees belang bovenaan de agenda plaatsen. Iedereen kijkt naar de eigen nationale of zelfs regionale belangen. De onenigheid is openlijk zichtbaar. Er blijft dus onzekerheid, ook nu. We weten niet waar de verliezen naar boven komen. Wie betaalt? Zolang de onzekerheid bestaat, durft niemand te investeren. Dat betekent dat Europa voor een langere periode van lagere groei staat en dat is bijzonder jammer. De schuldgraad en het begrotingstekort van Europa als geheel is beter dan in de VS. Maar omdat we geen eenheid kunnen vormen, en er niet uitgeraken wie de verliezen zal dragen, blijven we in de modder steken."

Hoe lang kan Europa omgaan met die stress?

Sony Kapoor: "De economische groei in de EU blijft de volgende tien jaar tussen de 1 tot 1,5 procent hangen. Dat betekent dus stagnatie, een zeer trage schuldafbouw, een aanhoudende hoge werkloosheid en een vergrijzing en klimaatproblematiek die niet voorbereid wordt. Europa noemt zich graag de meest dynamische en groene regio van de wereld, maar daar komt niets van in huis als de schuldencrisis niet structureel opgelost wordt. Economische groei is de basisvoorwaarde om de Europese dromen in realiteit waar te kunnen maken."

D.K.

"Ik verdiende goed mijn boterham als bankier, maar ik sliep niet goed meer. Daarom stapte ik er in uit", zegt Sony Kapoor over het grote keerpunt in zijn professionele leven. Sony wie? Kapoor is de naam. Indiër en een veelgevraagde opiniemaker, financieel expert en adviseur in Europa's financiële crisis. De VN, Wereldbank en tallozen regeringen en parlementen bellen op zijn gsm voor advies. Sony Kapoor liet een goedbetaalde baan in de financiële sector voor wat ze was en richtte in 2008 de denktank Re-Define op. Hoe is het idee gerijpt om een eigen denktank op te richten?Sony Kapoor: "We willen een tegengewicht vormen voor de financiële sector. Let op, ik geloof in de financiële markten, maar zij moeten ten dienste staan van de echte economie, en niet andersom. Ik geloof ook in vrije markten. Ik ben in de jaren tachtig in India opgegroeid. Ik zag wat het ontbreken van vrije markten deed met de economie en ik zag hoeveel welvaart werd gecreëerd door de markten vrijheid te geven." Hoe zit u de Europese schuldencrisis evolueren? Sony Kapoor: "Er ontstaat een diepe kloof tussen de kernlanden en de periferie. Het zuiden is het beu dat zij de volledige last van een aanpassing moeten slikken, terwijl in het noorden het gevoel overheerst dat er belastinggeld verspild wordt. Het grote pijnpunt is dat de bevolking tijdens de financiële crisis ook al in de smiezen had dat er veel geld werd gepompt in entiteiten (in casu de banken) die niet voor hun daden verantwoordelijk werden gesteld. Dat is de reden waarom we niet meer solidariteit in Europa zien om Griekenland te redden. Opnieuw moet belastinggeld naar entiteiten die zich niet verantwoordelijk gedroegen. Dat gevoel is niet terecht, maar het is er. De financiële crisis is op die manier een politieke crisis. Deze Europese crisis is financieel, economisch en politiek en is daarom nog heel moeilijk op te lossen, en sleept daarom nog jaren aan." "De EU heeft niet de vaardigheden om aan crisismanagement te doen. En Europa mist groot staatsmanschap, politici die het Europees belang bovenaan de agenda plaatsen. Iedereen kijkt naar de eigen nationale of zelfs regionale belangen. De onenigheid is openlijk zichtbaar. Er blijft dus onzekerheid, ook nu. We weten niet waar de verliezen naar boven komen. Wie betaalt? Zolang de onzekerheid bestaat, durft niemand te investeren. Dat betekent dat Europa voor een langere periode van lagere groei staat en dat is bijzonder jammer. De schuldgraad en het begrotingstekort van Europa als geheel is beter dan in de VS. Maar omdat we geen eenheid kunnen vormen, en er niet uitgeraken wie de verliezen zal dragen, blijven we in de modder steken." Hoe lang kan Europa omgaan met die stress? Sony Kapoor: "De economische groei in de EU blijft de volgende tien jaar tussen de 1 tot 1,5 procent hangen. Dat betekent dus stagnatie, een zeer trage schuldafbouw, een aanhoudende hoge werkloosheid en een vergrijzing en klimaatproblematiek die niet voorbereid wordt. Europa noemt zich graag de meest dynamische en groene regio van de wereld, maar daar komt niets van in huis als de schuldencrisis niet structureel opgelost wordt. Economische groei is de basisvoorwaarde om de Europese dromen in realiteit waar te kunnen maken." D.K.