Het Europees Parlement heeft het met de lidstaten bereikte akkoord goedgekeurd dat short selling (effectenhandel die speculeert op koersdalingen) en de handel in credit default swaps (CDS, verzekeringscontracten tegen wanbetaling) aan banden legt.

De aangenomen wetgeving maakt deel uit van het pakket maatregelen dat door de Europese Commissie is voorgesteld in antwoord op de financiële crisis, zo staat in de persmededeling. De nieuwe wetgeving wordt in november 2012 van kracht.

Short selling

Beleggers die aandelen of obligaties die ze niet zelf bezitten verkopen en kort nadien terugkopen, zullen moeten bewijzen dat ze die effecten effectief geleend hebben of zullen lenen. 'Naakt' of 'ongedekt' short gaan, waarbij de belegger effecten verhandelt die hij helemaal niet in handen heeft, wordt zo verboden.

Omdat met dat shorten gespeculeerd wordt op de daling van de koers van bijvoorbeeld een overheidsobligatie heeft die handel volgens de parlementsleden bijgedragen tot de financiële problemen waarin onder meer Griekenland gestort werd. Door ongedekt shorten te verbieden, wil Europa meer transparantie afdwingen zodat toezichthouders beter in staat zijn wantoestanden te voorkomen.

CDS

Hetzelfde geldt voor de nieuwe regels voor de CDS-handel. Wie zich verzekert tegen een (gedeeltelijke) wanbetaling van een land zal voortaan ook obligaties van dat land in portefeuille moeten hebben. Bij wijze van spreken een brandverzekering afsluiten voor het huis van je buurman, wordt daarmee onmogelijk gemaakt. (Belga/KVDA)

Het Europees Parlement heeft het met de lidstaten bereikte akkoord goedgekeurd dat short selling (effectenhandel die speculeert op koersdalingen) en de handel in credit default swaps (CDS, verzekeringscontracten tegen wanbetaling) aan banden legt. De aangenomen wetgeving maakt deel uit van het pakket maatregelen dat door de Europese Commissie is voorgesteld in antwoord op de financiële crisis, zo staat in de persmededeling. De nieuwe wetgeving wordt in november 2012 van kracht. Short selling Beleggers die aandelen of obligaties die ze niet zelf bezitten verkopen en kort nadien terugkopen, zullen moeten bewijzen dat ze die effecten effectief geleend hebben of zullen lenen. 'Naakt' of 'ongedekt' short gaan, waarbij de belegger effecten verhandelt die hij helemaal niet in handen heeft, wordt zo verboden. Omdat met dat shorten gespeculeerd wordt op de daling van de koers van bijvoorbeeld een overheidsobligatie heeft die handel volgens de parlementsleden bijgedragen tot de financiële problemen waarin onder meer Griekenland gestort werd. Door ongedekt shorten te verbieden, wil Europa meer transparantie afdwingen zodat toezichthouders beter in staat zijn wantoestanden te voorkomen. CDS Hetzelfde geldt voor de nieuwe regels voor de CDS-handel. Wie zich verzekert tegen een (gedeeltelijke) wanbetaling van een land zal voortaan ook obligaties van dat land in portefeuille moeten hebben. Bij wijze van spreken een brandverzekering afsluiten voor het huis van je buurman, wordt daarmee onmogelijk gemaakt. (Belga/KVDA)