Banken zien zich voortaan ook verplicht garanties te geven waarmee ze schokken in het financieel systeem met eigen middelen kunnen opvangen.

Het Europees parlement bevestigt woensdag uiteindelijk een akkoord dat eind juni met de lidstaten gesloten werd, en houdt op die manier vast aan het engagement waartoe de Europese Unie (EU) zich verbond tijdens de G20-top.

Vanaf 2011 worden bonussen voor bankiers in cash geld dus begrensd op 30 procent van de totale premie. In het geval van uitzonderlijk hoge bonussen bedraagt de bovengrens 20 procent. De gelukkige die een bonus in de wacht sleept, zal daar voor een groot deel minstens drie jaar op moeten wachten. Vallen de resultaten in die periode tegen, dan kan dat bedrag zelfs teruggevorderd worden.

Banken die tijdens de wereldwijde crisis van de ondergang gered werden via overheidssteun krijgen af te rekenen met strengere regels. Zo kunnen de bestuurders van die bepaalde banken geen bonussen opstrijken, aangezien het terugbetalen van de belastingbetaler dan als prioriteit geldt.

Het parlement keurde woensdag ook een rapport van Saïd El Khadraoui (sp.a) goed, waardoor beursgenoteerde bedrijven zich moeten onderwerpen aan een systeem van deugdelijk bestuur (corporate governance). Dat systeem is gekoppeld aan een onafhankelijk renumeratiecomité van aandeelhouders en toezichthouders. Commissaris voor Interne markt en Diensten Michel Barnier liet zich in dat verband al positief uit over een wetgevend kader betreffende "corporate governance" voor alle bedrijven, beursgenoteerd of niet.

Banken zien zich voortaan ook verplicht garanties te geven waarmee ze schokken in het financieel systeem met eigen middelen kunnen opvangen. Het Europees parlement bevestigt woensdag uiteindelijk een akkoord dat eind juni met de lidstaten gesloten werd, en houdt op die manier vast aan het engagement waartoe de Europese Unie (EU) zich verbond tijdens de G20-top. Vanaf 2011 worden bonussen voor bankiers in cash geld dus begrensd op 30 procent van de totale premie. In het geval van uitzonderlijk hoge bonussen bedraagt de bovengrens 20 procent. De gelukkige die een bonus in de wacht sleept, zal daar voor een groot deel minstens drie jaar op moeten wachten. Vallen de resultaten in die periode tegen, dan kan dat bedrag zelfs teruggevorderd worden.Banken die tijdens de wereldwijde crisis van de ondergang gered werden via overheidssteun krijgen af te rekenen met strengere regels. Zo kunnen de bestuurders van die bepaalde banken geen bonussen opstrijken, aangezien het terugbetalen van de belastingbetaler dan als prioriteit geldt.Het parlement keurde woensdag ook een rapport van Saïd El Khadraoui (sp.a) goed, waardoor beursgenoteerde bedrijven zich moeten onderwerpen aan een systeem van deugdelijk bestuur (corporate governance). Dat systeem is gekoppeld aan een onafhankelijk renumeratiecomité van aandeelhouders en toezichthouders. Commissaris voor Interne markt en Diensten Michel Barnier liet zich in dat verband al positief uit over een wetgevend kader betreffende "corporate governance" voor alle bedrijven, beursgenoteerd of niet.