Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil onder meer strengere regels voor de afbouw van de staatsschuld, een voornemen dat onder meer in België impact zal hebben. Bovendien wil de Commissie ook haar greep op het macro-economisch beleid versterken.

Het Europese groei- en stabiliteitspact dicteert de lidstaten al jaren om het begrotingstekort te beperken tot maximaal drie procent van het bbp en de staatsschuld tot 60 procent van het bbp. De ontsporing van de openbare financiën in Griekenland en de budgettaire problemen in andere eurolanden hebben volgens de Europese besluitvormers echter aangetoond dat het toezicht tot dusver te vrijblijvend was.

De Commissie gaat de regels voor de eurolanden nu verstrakken. Er volgt een preventief en corrigerend luik. Via een preventieve fase wil de Commissie garanderen dat de lidstaten een voorzichtig begrotingsbeleid voeren in goede tijden en een buffer aanleggen. Wie afwijkt van dit principe kan een rentedragende deposito opgelegd krijgen.

In de corrigerende fase zou de Commissie de overtreders vervolgens een niet-rentedragende deposito van 0,2 procent van het bbp kunnen opleggen, wat kan worden omgezet in een boete.

Belangrijk voor België is dat de Commissie meer focust op de staatsschuld. Eurolanden met een schuldgraad hoger dan 60 procent zouden 5 procent van de marge met de Europese norm moeten inlopen. België heeft met zijn staatsschuld van 100 procent momenteel een marge van 40 procent en zou aldus de overheidsschuld in het eerste jaar van het hervormde pact met 2 procent moeten terugdringen.

De eurocrisis heeft volgens de Commissie de ongelijke macro economische ontwikkelingen in de eurozone blootgelegd. Daarom wil de Commissie via een scorebord met indicatoren onevenwichten opsporen. Na een diepgaande analyse van de Commissie kunnen de lidstaten aanbevelingen richten tot een land dat een bijzonder risico loopt en kan een 'procedure bij buitensporige onevenwichtigheden' ingeleid worden. Het land in kwestie moet vervolgens een actieplan met corrigerende maatregelen voorleggen. Verzaken ze aan corrigerende maatregelen, dan dreigt een jaarlijkse boete van 0,1 procent van het bbp.

De voorstellen van de Commissie worden nu doorgestuurd naar het Europees Parlement en de lidstaten. Verwacht wordt dat de hervormingen uiterlijk tegen 2012 van kracht worden.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil onder meer strengere regels voor de afbouw van de staatsschuld, een voornemen dat onder meer in België impact zal hebben. Bovendien wil de Commissie ook haar greep op het macro-economisch beleid versterken. Het Europese groei- en stabiliteitspact dicteert de lidstaten al jaren om het begrotingstekort te beperken tot maximaal drie procent van het bbp en de staatsschuld tot 60 procent van het bbp. De ontsporing van de openbare financiën in Griekenland en de budgettaire problemen in andere eurolanden hebben volgens de Europese besluitvormers echter aangetoond dat het toezicht tot dusver te vrijblijvend was. De Commissie gaat de regels voor de eurolanden nu verstrakken. Er volgt een preventief en corrigerend luik. Via een preventieve fase wil de Commissie garanderen dat de lidstaten een voorzichtig begrotingsbeleid voeren in goede tijden en een buffer aanleggen. Wie afwijkt van dit principe kan een rentedragende deposito opgelegd krijgen. In de corrigerende fase zou de Commissie de overtreders vervolgens een niet-rentedragende deposito van 0,2 procent van het bbp kunnen opleggen, wat kan worden omgezet in een boete. Belangrijk voor België is dat de Commissie meer focust op de staatsschuld. Eurolanden met een schuldgraad hoger dan 60 procent zouden 5 procent van de marge met de Europese norm moeten inlopen. België heeft met zijn staatsschuld van 100 procent momenteel een marge van 40 procent en zou aldus de overheidsschuld in het eerste jaar van het hervormde pact met 2 procent moeten terugdringen.De eurocrisis heeft volgens de Commissie de ongelijke macro economische ontwikkelingen in de eurozone blootgelegd. Daarom wil de Commissie via een scorebord met indicatoren onevenwichten opsporen. Na een diepgaande analyse van de Commissie kunnen de lidstaten aanbevelingen richten tot een land dat een bijzonder risico loopt en kan een 'procedure bij buitensporige onevenwichtigheden' ingeleid worden. Het land in kwestie moet vervolgens een actieplan met corrigerende maatregelen voorleggen. Verzaken ze aan corrigerende maatregelen, dan dreigt een jaarlijkse boete van 0,1 procent van het bbp. De voorstellen van de Commissie worden nu doorgestuurd naar het Europees Parlement en de lidstaten. Verwacht wordt dat de hervormingen uiterlijk tegen 2012 van kracht worden.