1. Ons land wordt om te beginnen verzocht werk te maken van een versnelde afbouw van het begrotingstekort. Er wordt tegen de begroting van 2012 een gemiddelde structurele inspanning van minstens 0,75 procent van het bbp (bruto binnenlands product) gevraagd. Op die manier kan het begrotingstekort onder de drempel van drie procent zakken.

2. Een tweede aanbeveling bestaat in het optrekken van de effectieve pensioenleeftijd, die gekoppeld moet worden aan de levensverwachting in ons land. Er moeten dus meer ouderen aan de slag.

3. De banksector moet worden geherstructureerd om een adequaat en leefbaar businessmodel te krijgen. Die herstructurering komt bovenop de aangekondigde maatregelen na de wereldwijde bankencrisis in 2008.

4. Europa raadt België aan het systeem van loonindexering en loonoverleg te hervormen in overleg met de sociale partners. De hervorming moet ervoor zorgen dat "de evolutie van de lonen beter de ontwikkelingen in de arbeidsproductiviteit en de concurrentiekracht weerspiegelt". De Commissie onderstreept in dat verband dat de Belgische lonen de voorbije jaren sneller gestegen zijn dan die in de buurlanden.

5. De werkgelegenheidsgraad ligt - niet alleen bij de ouderen - te laag. Om de kloof tussen werkenden en niet-werkenden te vergroten, wordt de duur van de werkloosheidsuitkeringen beter beperkt.

6. Ten slotte moet België de concurrentie in de kleinhandel opkrikken en maatregelen nemen om de concurrentie op de energiemarkten te versterken.

(Belga/BO)

Het EU-rapport voor ons land vindt u in 'aanbevelingen voor België'

1. Ons land wordt om te beginnen verzocht werk te maken van een versnelde afbouw van het begrotingstekort. Er wordt tegen de begroting van 2012 een gemiddelde structurele inspanning van minstens 0,75 procent van het bbp (bruto binnenlands product) gevraagd. Op die manier kan het begrotingstekort onder de drempel van drie procent zakken. 2. Een tweede aanbeveling bestaat in het optrekken van de effectieve pensioenleeftijd, die gekoppeld moet worden aan de levensverwachting in ons land. Er moeten dus meer ouderen aan de slag.3. De banksector moet worden geherstructureerd om een adequaat en leefbaar businessmodel te krijgen. Die herstructurering komt bovenop de aangekondigde maatregelen na de wereldwijde bankencrisis in 2008. 4. Europa raadt België aan het systeem van loonindexering en loonoverleg te hervormen in overleg met de sociale partners. De hervorming moet ervoor zorgen dat "de evolutie van de lonen beter de ontwikkelingen in de arbeidsproductiviteit en de concurrentiekracht weerspiegelt". De Commissie onderstreept in dat verband dat de Belgische lonen de voorbije jaren sneller gestegen zijn dan die in de buurlanden. 5. De werkgelegenheidsgraad ligt - niet alleen bij de ouderen - te laag. Om de kloof tussen werkenden en niet-werkenden te vergroten, wordt de duur van de werkloosheidsuitkeringen beter beperkt.6. Ten slotte moet België de concurrentie in de kleinhandel opkrikken en maatregelen nemen om de concurrentie op de energiemarkten te versterken. (Belga/BO)Het EU-rapport voor ons land vindt u in 'aanbevelingen voor België'