In de zomer van 2010 werd de Europese banksector voor een eerste keer onder de loep genomen om te beoordelen in welke mate banken bestand zijn tegen een crisissituatie. De stresstests waren een gevolg van de wereldwijde financiële crisis, waardoor verscheidene grootbanken door het infuus van de overheid van de ondergang werden gered.

De stresstests van afgelopen zomer zijn volgens de Europese besluitvormers wel degelijk nuttig gebleken, maar moeten nu worden bijgewerkt en aangevuld. Zo volgt er in februari in ieder geval een aanvullende liquiditeitstest. Voorts beloofde eurocommissaris Rehn "een zo groot mogelijke transparantie".

Tijdens de eerste 'stressronde' werden 91 grote Europese banken getoetst aan een aantal noodscenario's. Slechts zeven banken bleken niet te voldoen. Behalve de Duitse Hypo Real Estate kregen de Griekse ATEbank en vijf Spaanse spaarbanken, zogenaamde "caja's": Diada, Cajasur, Espiga, Unnim en Banca Civica een onvoldoende op het rapport. Omgerekend kwamen de zeven samen 3,5 miljard euro tekort om te slagen.

Een ontoereikend examen volgens bepaalde critici, die er vandaag op wijzen dat de stresstests niet doortastend genoeg bleken om het ineenstorten van de Ierse banksector te voorspellen. Olli Rehn wees er dinsdag op dat de noodlijdende Anglo Irish Bank in de zomer al genationaliseerd was, en dus niet onderworpen werd aan de tests.

De nieuwe reeks stresstests in februari wordt gecoördineerd door de European Banking Authority. Die instelling maakt deel uit van het nieuwe systeem voor financieel toezicht dat in januari 2011 van kracht wordt in de Europese Unie.

In de zomer van 2010 werd de Europese banksector voor een eerste keer onder de loep genomen om te beoordelen in welke mate banken bestand zijn tegen een crisissituatie. De stresstests waren een gevolg van de wereldwijde financiële crisis, waardoor verscheidene grootbanken door het infuus van de overheid van de ondergang werden gered.De stresstests van afgelopen zomer zijn volgens de Europese besluitvormers wel degelijk nuttig gebleken, maar moeten nu worden bijgewerkt en aangevuld. Zo volgt er in februari in ieder geval een aanvullende liquiditeitstest. Voorts beloofde eurocommissaris Rehn "een zo groot mogelijke transparantie". Tijdens de eerste 'stressronde' werden 91 grote Europese banken getoetst aan een aantal noodscenario's. Slechts zeven banken bleken niet te voldoen. Behalve de Duitse Hypo Real Estate kregen de Griekse ATEbank en vijf Spaanse spaarbanken, zogenaamde "caja's": Diada, Cajasur, Espiga, Unnim en Banca Civica een onvoldoende op het rapport. Omgerekend kwamen de zeven samen 3,5 miljard euro tekort om te slagen. Een ontoereikend examen volgens bepaalde critici, die er vandaag op wijzen dat de stresstests niet doortastend genoeg bleken om het ineenstorten van de Ierse banksector te voorspellen. Olli Rehn wees er dinsdag op dat de noodlijdende Anglo Irish Bank in de zomer al genationaliseerd was, en dus niet onderworpen werd aan de tests. De nieuwe reeks stresstests in februari wordt gecoördineerd door de European Banking Authority. Die instelling maakt deel uit van het nieuwe systeem voor financieel toezicht dat in januari 2011 van kracht wordt in de Europese Unie.