Noriant bleef destijds als enige over in de selectieprocedure van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), het overheidsvehikel dat werd belast met de financiering en bouw van de Oosterweelverbinding en het Masterplan dat de Antwerpse mobiliteitsknoop moest ontwarren.

Noriant is zelf een consortium van een 15-tal grotendeels Belgische bouwondernemingen, waaronder CFE, Besix, Cordeel, Dredging International, Van Wellen, Victor Buyck Steel Constructions, Fabricom GTI en Vinci.

Maar, waarschuwt Poulissen: "Zoals het feest verloopt, bouwt Noriant de komende tien jaar niets."

Want sinds de bouwaanvraag voor het project in maart 2009 werd ingediend, vond er een volksraadpleging en een intense procedureslag plaats, maar op het terrein gebeurde niks meer. "Er is een bouwaanvraag ingediend. Ik ben geen jurist, maar die moet binnen een wettelijke termijn worden goedgekeurd, of hij moet worden beschouwd als afgekeurd. Volgens mij is hij de facto afgekeurd."

Te weinig communicatie

Wel deed de Vlaamse regering een aanmelding aan de Europese Commissie, met de vraag of ze een deel van de werken (op Linkeroever en een tunnel onder de Schelde- al aan Noriant mag gunnen. Het antwoord van Europa wordt ten vroegste eind dit jaar verwacht. Volgens de actiecomités stRaten-generaal en Ademloos kan dit een kans zijn om het BAM-tracé te schrappen, en "de politieke energie te investeren in een correcte omgang met alternatieven".

Poulissen: "Wanneer je bezig bent met maatschappelijk zwaarwegende projecten als de Oosterweelverbinding, dan bestaat meer dan 50 procent van het werk uit communicatie: de burger respectvol informeren, hem betrekken, engageren. En wat zien we nu? Er is al drie jaar géén communicatie, niet vanuit de overheid, niet vanuit de BAM. Als je dát nog niet hebt geleerd, wat dan wel?"

Integrale aanpak Zelf pleit Poulissen voor een andere aanpak. "Met Noriant hebben we eigenlijk een nieuw, onbestaand concept ontwikkeld. Meer holistisch, met een integrale aanpak, en de multidisciplinaire samenstelling van teams van specialisten die samen aan één taak werken."

"Wat zal er gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen? Iemand zal een beslissing nemen, maar die zal inherent fout zijn, omdat ze niet verankerd is in een groter geheel. De bevolking zal zeggen: oef, eindelijk iemand die beslist, maar het zal slechts een deel van de puzzel zijn, nooit een evenwichtig geheel. De puzzel zal niét passen, en de maatschappelijke, ecologische en financiële consequenties zullen niet te overzien zijn."

Exportkans

"Nochtans is in Vlaanderen alle knowhow aanwezig om deze waanzinnig complexe en overgedimensioneerde problematiek op te lossen. Wat we moeten doen, is de knowhow samenbrengen: een communicatiespecialist, een ecologist, een mobiliteitsexpert, een econoom, iemand die alles kent van fijn stof,... "

"Dek het maatschappelijk project in alle facetten af. Dan organiseer je een proces, waarbij we samen een verhaal schrijven. In een proces kan je zelfs een bocht van 180 graden maken, wanneer iedereen door voortschrijdend inzicht tot de conclusie komt dat het moet, en mits je dat deskundig en transparant communiceert."

"De Oosterweel zou een cadeau uit de hemel kunnen zijn voor de komende twintig jaar. De knowhow die we daarbij opdoen en tentoonspreiden, is een affiche voor heel de wereld, en een gigantische exportkans." (LH)

Noriant bleef destijds als enige over in de selectieprocedure van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), het overheidsvehikel dat werd belast met de financiering en bouw van de Oosterweelverbinding en het Masterplan dat de Antwerpse mobiliteitsknoop moest ontwarren. Noriant is zelf een consortium van een 15-tal grotendeels Belgische bouwondernemingen, waaronder CFE, Besix, Cordeel, Dredging International, Van Wellen, Victor Buyck Steel Constructions, Fabricom GTI en Vinci. Maar, waarschuwt Poulissen: "Zoals het feest verloopt, bouwt Noriant de komende tien jaar niets." Want sinds de bouwaanvraag voor het project in maart 2009 werd ingediend, vond er een volksraadpleging en een intense procedureslag plaats, maar op het terrein gebeurde niks meer. "Er is een bouwaanvraag ingediend. Ik ben geen jurist, maar die moet binnen een wettelijke termijn worden goedgekeurd, of hij moet worden beschouwd als afgekeurd. Volgens mij is hij de facto afgekeurd." Te weinig communicatie Wel deed de Vlaamse regering een aanmelding aan de Europese Commissie, met de vraag of ze een deel van de werken (op Linkeroever en een tunnel onder de Schelde- al aan Noriant mag gunnen. Het antwoord van Europa wordt ten vroegste eind dit jaar verwacht. Volgens de actiecomités stRaten-generaal en Ademloos kan dit een kans zijn om het BAM-tracé te schrappen, en "de politieke energie te investeren in een correcte omgang met alternatieven". Poulissen: "Wanneer je bezig bent met maatschappelijk zwaarwegende projecten als de Oosterweelverbinding, dan bestaat meer dan 50 procent van het werk uit communicatie: de burger respectvol informeren, hem betrekken, engageren. En wat zien we nu? Er is al drie jaar géén communicatie, niet vanuit de overheid, niet vanuit de BAM. Als je dát nog niet hebt geleerd, wat dan wel?" Integrale aanpak Zelf pleit Poulissen voor een andere aanpak. "Met Noriant hebben we eigenlijk een nieuw, onbestaand concept ontwikkeld. Meer holistisch, met een integrale aanpak, en de multidisciplinaire samenstelling van teams van specialisten die samen aan één taak werken." "Wat zal er gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen? Iemand zal een beslissing nemen, maar die zal inherent fout zijn, omdat ze niet verankerd is in een groter geheel. De bevolking zal zeggen: oef, eindelijk iemand die beslist, maar het zal slechts een deel van de puzzel zijn, nooit een evenwichtig geheel. De puzzel zal niét passen, en de maatschappelijke, ecologische en financiële consequenties zullen niet te overzien zijn." Exportkans "Nochtans is in Vlaanderen alle knowhow aanwezig om deze waanzinnig complexe en overgedimensioneerde problematiek op te lossen. Wat we moeten doen, is de knowhow samenbrengen: een communicatiespecialist, een ecologist, een mobiliteitsexpert, een econoom, iemand die alles kent van fijn stof,... " "Dek het maatschappelijk project in alle facetten af. Dan organiseer je een proces, waarbij we samen een verhaal schrijven. In een proces kan je zelfs een bocht van 180 graden maken, wanneer iedereen door voortschrijdend inzicht tot de conclusie komt dat het moet, en mits je dat deskundig en transparant communiceert." "De Oosterweel zou een cadeau uit de hemel kunnen zijn voor de komende twintig jaar. De knowhow die we daarbij opdoen en tentoonspreiden, is een affiche voor heel de wereld, en een gigantische exportkans." (LH)