In de jongste rapporten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing werden de kosten van de toekomstige vergrijzing flink naar beneden bijgesteld. De factuur is draaglijker geworden dankzij de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, het beperken van de vroege instroom van gepensioneerden en het aftoppen van ambtenarenlonen.

"Dat klopt misschien wel," zegt professor Vuchelen. "Maar de Studiecommissie - die per definitie politiek benoemd is en dat kan richtinggevend zijn voor de conclusies - gaat alvast uit van optimistische inschattingen. Zijn we zo zeker dat die 65-plussers effectief aan het werk zullen blijven?" Maar dat is niet alles. Wat de studiecommissie niet becijfert is de toenemende druk op de staatsschuld. Als die aanschouwelijk wordt, valt voor te stellen dat de regering op relatief korte termijn nog zure maatregelen zal moeten nemen in verband met de pensioen. "Als de voorspellingen van de vergrijzingscommissie echt uitkomen, en men doet intussen niets, dan zal de almaar hogere vergrijzingskost de overheidsschuld met 17 procent doen stijgen tegen 2030. Als intussen de rentevoeten normaliseren - en dat ziet er naar uit - dan geeft dit extra druk op de staatsfinanciën. Dus zonder moeite zit u rond 10 miljard besparingen die u jaar na jaar moet doen om dat probleem op te lossen."

Jef Vuchelen is te gast naar aanleiding van zijn boek "Het grote pensioenbedrog. Hoe u pensioen op drijfzand is gebouwd." Het gesprek is te zien op Kanaal Z, vanaf zaterdagochtend 11 uur. Of via deze link.

In de jongste rapporten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing werden de kosten van de toekomstige vergrijzing flink naar beneden bijgesteld. De factuur is draaglijker geworden dankzij de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, het beperken van de vroege instroom van gepensioneerden en het aftoppen van ambtenarenlonen. "Dat klopt misschien wel," zegt professor Vuchelen. "Maar de Studiecommissie - die per definitie politiek benoemd is en dat kan richtinggevend zijn voor de conclusies - gaat alvast uit van optimistische inschattingen. Zijn we zo zeker dat die 65-plussers effectief aan het werk zullen blijven?" Maar dat is niet alles. Wat de studiecommissie niet becijfert is de toenemende druk op de staatsschuld. Als die aanschouwelijk wordt, valt voor te stellen dat de regering op relatief korte termijn nog zure maatregelen zal moeten nemen in verband met de pensioen. "Als de voorspellingen van de vergrijzingscommissie echt uitkomen, en men doet intussen niets, dan zal de almaar hogere vergrijzingskost de overheidsschuld met 17 procent doen stijgen tegen 2030. Als intussen de rentevoeten normaliseren - en dat ziet er naar uit - dan geeft dit extra druk op de staatsfinanciën. Dus zonder moeite zit u rond 10 miljard besparingen die u jaar na jaar moet doen om dat probleem op te lossen."Jef Vuchelen is te gast naar aanleiding van zijn boek "Het grote pensioenbedrog. Hoe u pensioen op drijfzand is gebouwd." Het gesprek is te zien op Kanaal Z, vanaf zaterdagochtend 11 uur. Of via deze link.