Sinds de liberalisering van de energiemarkten in België in 2002, zijn er liefst 80 wetswijzigingen geweest op Belgisch, Vlaams, Waals of Brussels niveau. Dat komt neer op tien per jaar of één om de zes tot zeven weken. Die onthutsende optelsom maakte Frank Brichau, de CEO van essent.be.

De topman van de snelgroeiende energieleverancier, dochter van het Duitse RWE, pleit er dan ook voor dat de verschillende wetgevingen meer op elkaar worden afgestemd. "Regulatoren en distributienetbeheerders bekijken de zaken vanuit hun regionale insteek. Als leverancier zijn wij in heel het land actief én we zijn het eerste aanspreekpunt voor de klant."

Essent.be telde begin vorig jaar 200.000 aansluitingen, nu zijn het er al 420.000. Tegen eind dit jaar hoopt het een half miljoen klanten te hebben. De doelstelling voor 2016 is 800.000 aansluitingen, of een marktaandeel van 10 procent. Dankzij die schaalgrootte zal het bedrijf dit jaar uit de rode cijfers blijven.

Toch waarschuwt Brichau ervoor dat essent.be en andere goedkope energieleveranciers door de bevriezing van de prijzen die de regering heeft opgelegd, hun energie (vooral gas) met verlies dreigen te moeten verkopen. Hij breekt ook een lans voor meer import van Nederlandse energie om eventuele stroomtekorten op te vangen. (L.H.)

Sinds de liberalisering van de energiemarkten in België in 2002, zijn er liefst 80 wetswijzigingen geweest op Belgisch, Vlaams, Waals of Brussels niveau. Dat komt neer op tien per jaar of één om de zes tot zeven weken. Die onthutsende optelsom maakte Frank Brichau, de CEO van essent.be.De topman van de snelgroeiende energieleverancier, dochter van het Duitse RWE, pleit er dan ook voor dat de verschillende wetgevingen meer op elkaar worden afgestemd. "Regulatoren en distributienetbeheerders bekijken de zaken vanuit hun regionale insteek. Als leverancier zijn wij in heel het land actief én we zijn het eerste aanspreekpunt voor de klant." Essent.be telde begin vorig jaar 200.000 aansluitingen, nu zijn het er al 420.000. Tegen eind dit jaar hoopt het een half miljoen klanten te hebben. De doelstelling voor 2016 is 800.000 aansluitingen, of een marktaandeel van 10 procent. Dankzij die schaalgrootte zal het bedrijf dit jaar uit de rode cijfers blijven. Toch waarschuwt Brichau ervoor dat essent.be en andere goedkope energieleveranciers door de bevriezing van de prijzen die de regering heeft opgelegd, hun energie (vooral gas) met verlies dreigen te moeten verkopen. Hij breekt ook een lans voor meer import van Nederlandse energie om eventuele stroomtekorten op te vangen. (L.H.)