Het Interfederaal Energiepact moet onder andere onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen beperken door de consumptie te verminderen, en alternatieve productiebronnen te ontwikkelen. België wil ook onderzoek en ontwikkeling stimuleren, en een stabiel investeringsklimaat verzekeren.
...