Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) liet in september vorig jaar al verstaan dat hij de fiscale aftrekken voor asielzoekers zonder beroepsinkomsten onmogelijk wilde maken. Op dit moment kunnen asielzoekers genieten van fiscale aftrekken zoals die voor kinderen ten laste, zonder dat daar een arbeidsverplichting tegenover staat. Dat betekent dat zij geld konden terugkrijgen van de fiscus zonder enig belastbaar inkomen aan te geven of enige belasting te betalen.

De regering besliste echter dat asielzoekers in de toekomst als niet-inwoners gekwalificeerd worden in plaats van als rijksinwoners, waardoor zij niet meer aan de personenbelasting onderworpen worden en in aanmerking komen voor de belastingvoordelen.

De ministerraad keurde daar vrijdag op voorstel van Van Overtveldt een voorontwerp van wet over goed.

Door die wetswijziging wordt het dus, net als voor andere niet-inwoners, niet meer mogelijk voor asielzoekers om een belastingkrediet voor kinderen ten laste te genieten zonder dat daar beroepsinkomsten tegenover staan.

"Tot op heden was het zo dat asielzoekers zelfs zonder arbeidsinkomsten aanspraak konden maken op een teruggave van de fiscus. Dat is niet logisch en ook niet fair ten aanzien van mensen die hier al hun hele leven wonen en werken. De asielcrisis stelt ons voor grote uitdagingen, op maatschappelijk- en op financieel vlak. We moeten de grenzen van onze sociale zekerheid en onze overheidsuitgaven bewaken. De vluchtelingencrisis kost onze maatschappij veel geld, daarom is het belangrijker dan ooit dat we het geld van de belastingbetaler goed besteden", verduidelijkt de minister. (Belga/BO)

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) liet in september vorig jaar al verstaan dat hij de fiscale aftrekken voor asielzoekers zonder beroepsinkomsten onmogelijk wilde maken. Op dit moment kunnen asielzoekers genieten van fiscale aftrekken zoals die voor kinderen ten laste, zonder dat daar een arbeidsverplichting tegenover staat. Dat betekent dat zij geld konden terugkrijgen van de fiscus zonder enig belastbaar inkomen aan te geven of enige belasting te betalen.De regering besliste echter dat asielzoekers in de toekomst als niet-inwoners gekwalificeerd worden in plaats van als rijksinwoners, waardoor zij niet meer aan de personenbelasting onderworpen worden en in aanmerking komen voor de belastingvoordelen.De ministerraad keurde daar vrijdag op voorstel van Van Overtveldt een voorontwerp van wet over goed.Door die wetswijziging wordt het dus, net als voor andere niet-inwoners, niet meer mogelijk voor asielzoekers om een belastingkrediet voor kinderen ten laste te genieten zonder dat daar beroepsinkomsten tegenover staan."Tot op heden was het zo dat asielzoekers zelfs zonder arbeidsinkomsten aanspraak konden maken op een teruggave van de fiscus. Dat is niet logisch en ook niet fair ten aanzien van mensen die hier al hun hele leven wonen en werken. De asielcrisis stelt ons voor grote uitdagingen, op maatschappelijk- en op financieel vlak. We moeten de grenzen van onze sociale zekerheid en onze overheidsuitgaven bewaken. De vluchtelingencrisis kost onze maatschappij veel geld, daarom is het belangrijker dan ooit dat we het geld van de belastingbetaler goed besteden", verduidelijkt de minister. (Belga/BO)