De kans stijgt dat er tegen de deadline van 8 juli geen regeling is voor het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dat zou de Belgische economie tot 60.000 banen kunnen kosten.

Uiterlijk op 8 juli 2013 moet de ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden zijn weggewerkt. De kans wordt met de dag kleiner dat er tijdig een oplossing uit de bus komt. De standpunten van de vakbonden en de werkgevers staan lijnrecht tegenover elkaar. De vakbonden, en vooral het ABVV, zijn niet gehaast een compromis te sluiten. Zij rekenen erop dat arbeiders na 8 juli massaal naar de arbeidsrechtbank kunnen stappen met de eis om geherkwalificeerd te worden als bediende. Dat betekent dat ze bij ontslag recht hebben op de hogere opzeggingstermijnen en -vergoedingen van de bedienden. De maximale opzeggingstermijn voor bedienden bedraagt 750 dagen, die voor arbeiders 129 dagen.

Extra loonkostenhandicap

Als de arbeidsrechtbanken zouden oordelen dat het onderscheid tussen beide beroepsgroepen moet worden weggewerkt door arbeiders dezelfde ontslagvergoedingen toe te kennen als bedienden, zal dat de kosten voor de bedrijven aanzienlijk in de hoogte jagen.

Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, waarschuwt dat een nivellering naar boven zou leiden tot een extra loonkostenhandicap van gemiddeld 2 à 4 procent. Berekeningen die de Leuvense economen Joep Konings en Filip Abraham een paar jaar geleden uitvoerden in opdracht van het VBO, leerden dat als de loonkosten van de Belgische privébedrijven stijgen met 1 procent, de werkgelegenheid daalt met ongeveer 0,5 procent. In het derde kwartaal van 2012 bedroeg de totale werkgelegenheid in België 4,55 miljoen, waarvan ongeveer 3 miljoen in de marktsector. Een extra loonkostenhandicap van 2 tot 4 procent door het duurdere eenheidsstatuut zou dus tussen 30.000 en 60.000 banen kosten.

Drama voor de industrie

Advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht, stellen dan ook vast dat de bezorgdheid bij de bedrijven toeneemt. "De vakbonden zullen zich omwille van de sociale vrede misschien terughoudend opstellen en na 8 juli niet massaal naar de rechtbank stappen als er geen oplossing is. Maar niets houdt individuele arbeiders tegen om een procedure te starten", voorspelt Jan Hofkens van het advocatenkantoor Lydian. "Er zijn bedrijven die al vooruitkijken en overwegen arbeiders nog voor 8 juli te ontslaan. Als ze na die datum allemaal bediende zijn, wordt dat een stuk duurder. Voor industriële bedrijven met veel arbeiders dreigt dat een drama te worden."

De voorbije jaren hebben verscheidene ondernemingen al stappen gezet om het onderscheid weg te werken, zoals Oleon "Ook op sectoraal niveau anticipeert men op het mogelijke eenheidsstatuut", zegt Koen Magerman, jurist bij SD Worx, "Sommige paritaire comités, zoals dat van gas en elektriciteit, hebben al stappen in die richting gezet. De meeste nieuwe paritaire comités worden opgericht voor zowel arbeiders als bedienden. Maar het gelijktrekken van de opzeggingstermijnen gaat toch nog heel moeilijk."

De kans stijgt dat er tegen de deadline van 8 juli geen regeling is voor het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dat zou de Belgische economie tot 60.000 banen kunnen kosten. Uiterlijk op 8 juli 2013 moet de ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden zijn weggewerkt. De kans wordt met de dag kleiner dat er tijdig een oplossing uit de bus komt. De standpunten van de vakbonden en de werkgevers staan lijnrecht tegenover elkaar. De vakbonden, en vooral het ABVV, zijn niet gehaast een compromis te sluiten. Zij rekenen erop dat arbeiders na 8 juli massaal naar de arbeidsrechtbank kunnen stappen met de eis om geherkwalificeerd te worden als bediende. Dat betekent dat ze bij ontslag recht hebben op de hogere opzeggingstermijnen en -vergoedingen van de bedienden. De maximale opzeggingstermijn voor bedienden bedraagt 750 dagen, die voor arbeiders 129 dagen. Extra loonkostenhandicapAls de arbeidsrechtbanken zouden oordelen dat het onderscheid tussen beide beroepsgroepen moet worden weggewerkt door arbeiders dezelfde ontslagvergoedingen toe te kennen als bedienden, zal dat de kosten voor de bedrijven aanzienlijk in de hoogte jagen. Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, waarschuwt dat een nivellering naar boven zou leiden tot een extra loonkostenhandicap van gemiddeld 2 à 4 procent. Berekeningen die de Leuvense economen Joep Konings en Filip Abraham een paar jaar geleden uitvoerden in opdracht van het VBO, leerden dat als de loonkosten van de Belgische privébedrijven stijgen met 1 procent, de werkgelegenheid daalt met ongeveer 0,5 procent. In het derde kwartaal van 2012 bedroeg de totale werkgelegenheid in België 4,55 miljoen, waarvan ongeveer 3 miljoen in de marktsector. Een extra loonkostenhandicap van 2 tot 4 procent door het duurdere eenheidsstatuut zou dus tussen 30.000 en 60.000 banen kosten. Drama voor de industrieAdvocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht, stellen dan ook vast dat de bezorgdheid bij de bedrijven toeneemt. "De vakbonden zullen zich omwille van de sociale vrede misschien terughoudend opstellen en na 8 juli niet massaal naar de rechtbank stappen als er geen oplossing is. Maar niets houdt individuele arbeiders tegen om een procedure te starten", voorspelt Jan Hofkens van het advocatenkantoor Lydian. "Er zijn bedrijven die al vooruitkijken en overwegen arbeiders nog voor 8 juli te ontslaan. Als ze na die datum allemaal bediende zijn, wordt dat een stuk duurder. Voor industriële bedrijven met veel arbeiders dreigt dat een drama te worden." De voorbije jaren hebben verscheidene ondernemingen al stappen gezet om het onderscheid weg te werken, zoals Oleon "Ook op sectoraal niveau anticipeert men op het mogelijke eenheidsstatuut", zegt Koen Magerman, jurist bij SD Worx, "Sommige paritaire comités, zoals dat van gas en elektriciteit, hebben al stappen in die richting gezet. De meeste nieuwe paritaire comités worden opgericht voor zowel arbeiders als bedienden. Maar het gelijktrekken van de opzeggingstermijnen gaat toch nog heel moeilijk."