Een front van groene paters, rode Robin Hoods en gele hesjes wil de rijken alle kleuren van de regenboog laten zien. De punten zijn gemakkelijk te verbinden. De lasten op arbeid zijn nog altijd veel te hoog, dat is punt 1. De begroting en de overheidsschuld blijven problematisch, dat is punt 2. De 'rijken' zijn met relatief veel in dit land vol spaarzame burgers, dat is punt 3. De ongelijkheid neemt toe, niet zozeer in België, maar dat wordt voor het gemak van de redenering vaak vergeten, dat is punt 4. De conclusie van de linkerzijde is logisch: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, en dus moeten de belastingen op inkomsten uit vermogen of op het vermogen zelf nog hoger.
...