Op 23 november moet een speciaal Congressional Commitee zijn verslag klaar hebben over de mogelijke besparingen om het rampzalige Amerikaanse begrotingstekort terug te dringen. Onder andere Medicare, de ziekteverzekering voor gepensioneerden, krijgt daarin vermoedelijk een hoofdrol.

Volgens de gezondheidseconoom Jeff Bauer, die onlangs een samenwerking heeft opgezet de West-Vlaame consultant HICT, is het deze keer immers menens. En dat is nodig, want de Amerikanen geven al zo'n 17 procent van hun bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. "We kunnen ons geen extra uitgaven meer permitteren", zegt Bauer.

Ruimte om te besparen in de Amerikaanse gezondheidszorg was er altijd al. En toch was de factuur elk jaar hoger. Wat is er nu anders?

Bauer: "Er zijn in de VS een paar staten die volgens de gangbare boekhoudnormen technisch bankroet zijn. En dat heeft zijn impact op Medicaid, de medische verzekering voor wie effectief werkloos is."

En hoe zit het met Medicare?

Bauer: "Medicare is er voor de gepensioneerden. Dat is een federale bevoegdheid. Die is er gekomen toen aan het einde van de jaren zestig bleek dat mensen die met pensioen gingen en een goede ziekteverzekering hadden via hun werkgever, plots hun dokterskosten uit eigen zak moesten betalen. Alleen bleek al snel dat de kosten van Medicare veel hoger uitvielen dan was vooropgesteld."

"Geen enkele regering heeft ooit iets serieus ondernomen om die kostenstijging tegen te gaan. Vergeleken met jullie Belgische kostencontroles, hebben de VS werkelijk geen kostencontrolemechanisme. Medicare staat dokters toe te doen wat ze goed achten. Als een dokter een bypassoperatie wil uitvoeren op een patiënt van 93 jaar, dan kan dat en de overheid betaalt de rekening."

De nieuwe gezondheidswet van Obama wil toch medische richtlijnen invoeren?

Bauer: "Wel, in de nieuwe ziekteverzekeringswet is er voor het eerst de eis dat de overheid research based guidelines ontwikkelt. Daarbij is zelfs een budget van 1,5 miljard dollar uitgetrokken om een instituut op te richten dat uitzoekt wat we niet zouden moeten betalen. Maar om de Obama health care reform goedgekeurd te krijgen in maart vorig jaar, is die eis afgezwakt en zijn de richtlijnen van dat instituut niet verplichtend. Een arts die dus een bypassoperatie bij een patiënt van 93 jaar doet, kan de rekening nog altijd naar de overheid sturen. Je begrijpt: dit is idioot."

Van besparingen komt dus niets in huis?

Bauer: "Toch wel. De nieuwe wet wil in de gezondheidszorg 967 miljard dollar besparen in de komende tien jaar. De federale overheid heeft dat als een besparingsdoel vooropgesteld, maar heeft niet vastgelegd dat die besparingen moeten gebeuren door het schrappen van irrationele behandelingen. In theorie houdt ze al sinds 1996 de hand op de knip. Sindsdien is er een wet van kracht waarin het maximale bedrag wordt vastgelegd dat de overheid wil betalen in Medicare. Maar in de praktijk werkt dat niet: als die wet van 1996 wordt toegepast, dan zouden de rekeningen voor de artsen dit jaar 30 cent per dollar lager moeten zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Hoe dat komt? Bij het begin van het parlementaire jaar zijn de artsen telkens komen lobbyen en elk jaar zijn de besparingen opgeschoven. Dat gaat nu veranderen. Doordat de Republikeinen het huis van volksvertegenwoordigers controleren met voldoende stemmen, gaat dat geen extra geld in het systeem steken. De 967 miljard dollar besparingen die in de Obama-hervorming staan, zijn dus peanuts vergeleken met de 2000 miljard dollar besparingen die door de Republikeinen zijn vooropgesteld in Medicare. Met andere woorden: de gloriedagen van Medicare zijn voorbij."

Roeland Byl

Op 23 november moet een speciaal Congressional Commitee zijn verslag klaar hebben over de mogelijke besparingen om het rampzalige Amerikaanse begrotingstekort terug te dringen. Onder andere Medicare, de ziekteverzekering voor gepensioneerden, krijgt daarin vermoedelijk een hoofdrol. Volgens de gezondheidseconoom Jeff Bauer, die onlangs een samenwerking heeft opgezet de West-Vlaame consultant HICT, is het deze keer immers menens. En dat is nodig, want de Amerikanen geven al zo'n 17 procent van hun bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. "We kunnen ons geen extra uitgaven meer permitteren", zegt Bauer. Ruimte om te besparen in de Amerikaanse gezondheidszorg was er altijd al. En toch was de factuur elk jaar hoger. Wat is er nu anders? Bauer: "Er zijn in de VS een paar staten die volgens de gangbare boekhoudnormen technisch bankroet zijn. En dat heeft zijn impact op Medicaid, de medische verzekering voor wie effectief werkloos is." En hoe zit het met Medicare? Bauer: "Medicare is er voor de gepensioneerden. Dat is een federale bevoegdheid. Die is er gekomen toen aan het einde van de jaren zestig bleek dat mensen die met pensioen gingen en een goede ziekteverzekering hadden via hun werkgever, plots hun dokterskosten uit eigen zak moesten betalen. Alleen bleek al snel dat de kosten van Medicare veel hoger uitvielen dan was vooropgesteld." "Geen enkele regering heeft ooit iets serieus ondernomen om die kostenstijging tegen te gaan. Vergeleken met jullie Belgische kostencontroles, hebben de VS werkelijk geen kostencontrolemechanisme. Medicare staat dokters toe te doen wat ze goed achten. Als een dokter een bypassoperatie wil uitvoeren op een patiënt van 93 jaar, dan kan dat en de overheid betaalt de rekening." De nieuwe gezondheidswet van Obama wil toch medische richtlijnen invoeren? Bauer: "Wel, in de nieuwe ziekteverzekeringswet is er voor het eerst de eis dat de overheid research based guidelines ontwikkelt. Daarbij is zelfs een budget van 1,5 miljard dollar uitgetrokken om een instituut op te richten dat uitzoekt wat we niet zouden moeten betalen. Maar om de Obama health care reform goedgekeurd te krijgen in maart vorig jaar, is die eis afgezwakt en zijn de richtlijnen van dat instituut niet verplichtend. Een arts die dus een bypassoperatie bij een patiënt van 93 jaar doet, kan de rekening nog altijd naar de overheid sturen. Je begrijpt: dit is idioot." Van besparingen komt dus niets in huis? Bauer: "Toch wel. De nieuwe wet wil in de gezondheidszorg 967 miljard dollar besparen in de komende tien jaar. De federale overheid heeft dat als een besparingsdoel vooropgesteld, maar heeft niet vastgelegd dat die besparingen moeten gebeuren door het schrappen van irrationele behandelingen. In theorie houdt ze al sinds 1996 de hand op de knip. Sindsdien is er een wet van kracht waarin het maximale bedrag wordt vastgelegd dat de overheid wil betalen in Medicare. Maar in de praktijk werkt dat niet: als die wet van 1996 wordt toegepast, dan zouden de rekeningen voor de artsen dit jaar 30 cent per dollar lager moeten zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Hoe dat komt? Bij het begin van het parlementaire jaar zijn de artsen telkens komen lobbyen en elk jaar zijn de besparingen opgeschoven. Dat gaat nu veranderen. Doordat de Republikeinen het huis van volksvertegenwoordigers controleren met voldoende stemmen, gaat dat geen extra geld in het systeem steken. De 967 miljard dollar besparingen die in de Obama-hervorming staan, zijn dus peanuts vergeleken met de 2000 miljard dollar besparingen die door de Republikeinen zijn vooropgesteld in Medicare. Met andere woorden: de gloriedagen van Medicare zijn voorbij."Roeland Byl