De Franse hoogleraar Charles Wyplosz is een belangrijke stem in het debat over de eurozone. De econoom volgt het Europese integratieproject al meer dan dertig jaar. Zijn onderzoek spitst zich toe op het economische en het monetaire beleid. Geen enkel ander domein heeft de afgelopen tien jaar meer hervormingen doorgemaakt. De Fransman kijkt met een kritisch oog naar alle economische, budgettaire en monetaire beslissingen die uit Brussel of Frankfurt komen. Met de vloedgolf aan nieuwe maatregelen sinds de crisis is er genoeg stof om kritisch over te zijn. Toch durft Wyplosz de euro een succes te noemen. "Mensen beseffen te weinig dat ze op economisch gebied veel meer in Europa leven dan in hun eigen land", vat hij het gesprek aan. "Tot hiertoe is de euro een aanzienlijk succes. We gebruiken de munt dagelijks zonder problemen. Op dat vlak werkt de muntunie. Alleen is het een gehavend succes."
...