Verscheidene kranten schrijven vrijdag dat een van de voorstellen die op de tafel van de ministers ligt tijdens de begrotinsgbesprekingen dit weekend de invoering is van de vierdagenweek met behoud van het loon. Daarbij zou het aantal gewerkte uren hetzelfde blijven, maar wordt de voltijdse werkweek vrijwillig in vier dagen gepresteerd.

'Ik heb altijd de vermindering van de arbeidstijd verdedigd. Hier gaat het om een regeling van de arbeidstijd', zegt minister Khattabi, die gepolst werd over het voorstel.

'De rustdag, zoals voorgesteld in deze formule, zal naar mijn mening nodig zijn om te herstellen van de gewerkte uren van de vorige dagen', voegde ze toe. 'Dus neen,' mijn partij zal dit voorstel niet steunen, zei ze.

Het voorstel tot het invoeren van de vierdaagse werkweek is bedoeld als antwoord op de nieuwe vraag naar flexibiliteit als gevolg van de gezondheidscrisis. 'Maar dit is nog steeds slechts een idee dat als zodanig door de sociale partners moet worden besproken en gewijzigd', aldus het kabinet van minister van werk Pierre-Yves Dermagne (PS), geciteerd in Le Soir.

Intussen hebben de vakbonden al laten weten dat ze niet instemmen met het voorstel zoals het nu op tafel ligt.

Verscheidene kranten schrijven vrijdag dat een van de voorstellen die op de tafel van de ministers ligt tijdens de begrotinsgbesprekingen dit weekend de invoering is van de vierdagenweek met behoud van het loon. Daarbij zou het aantal gewerkte uren hetzelfde blijven, maar wordt de voltijdse werkweek vrijwillig in vier dagen gepresteerd. 'Ik heb altijd de vermindering van de arbeidstijd verdedigd. Hier gaat het om een regeling van de arbeidstijd', zegt minister Khattabi, die gepolst werd over het voorstel. 'De rustdag, zoals voorgesteld in deze formule, zal naar mijn mening nodig zijn om te herstellen van de gewerkte uren van de vorige dagen', voegde ze toe. 'Dus neen,' mijn partij zal dit voorstel niet steunen, zei ze. Het voorstel tot het invoeren van de vierdaagse werkweek is bedoeld als antwoord op de nieuwe vraag naar flexibiliteit als gevolg van de gezondheidscrisis. 'Maar dit is nog steeds slechts een idee dat als zodanig door de sociale partners moet worden besproken en gewijzigd', aldus het kabinet van minister van werk Pierre-Yves Dermagne (PS), geciteerd in Le Soir. Intussen hebben de vakbonden al laten weten dat ze niet instemmen met het voorstel zoals het nu op tafel ligt.