'Mensen en ondernemingen voelen de impact van de stijgende inflatie en de vertragende economische activiteit al', zegt ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos. 'Onze inschatting is dat risico's voor de financiële stabiliteit zijn toegenomen, terwijl een technische recessie (twee opeenvolgende kwartalen met een economische krimp, red.) in de eurozone waarschijnlijker is geworden.'

Vooral de hoge energieprijzen raken gezinnen in hun portefeuille. Daardoor zien zij hun koopkracht verminderen en verhoogt het risico dat zij hun leningen niet langer kunnen afbetalen. Ook bedrijven zien de energiefactuur oplopen, net als de kosten voor grondstoffen en materialen. Als die situatie aanhoudt, dreigt een toename van wanbetaling bij ondernemingen, vooral in energie-intensieve sectoren.

Banken kijken daardoor aan tegen hogere kredietverliezen op de middellange termijn. 'Hoewel de bankensector recentelijk een herstel van de winstgevendheid heeft gezien te midden van gestegen rentes, zijn er beginnende tekenen van de verslechtering van de kwaliteit van de activa, waardoor hogere provisies nodig kunnen zijn', benadrukt de ECB. Ondertussen proberen regeringen bedrijven en huishoudens fiscaal te ondersteunen om de stijging van de energieprijzen op te vangen. Maar door de coronapandemie kampen zij vaak al met hoge overheidsschulden en dat in combinatie met minder gunstige financieringsvoorwaarden, zou begrotingen kunnen doen ontsporen. "De steun moet daarom tijdelijk en gericht zijn", aldus de ECB.

Volgens de Guindos is het tot stand brengen van 'prijsstabiliteit' nu de prioriteit van de centrale bank. Die mikt op de middellange termijn op een inflatie van 2 procent in de eurozone, terwijl die in oktober 10,4 procent op jaarbasis bedroeg. De Russische invasie van Oekraïne - in grote mate de oorzaak van de fors toegenomen energieprijzen - blijft daarbij een van de grootste factoren die inflatie aanzwengelen.

'Mensen en ondernemingen voelen de impact van de stijgende inflatie en de vertragende economische activiteit al', zegt ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos. 'Onze inschatting is dat risico's voor de financiële stabiliteit zijn toegenomen, terwijl een technische recessie (twee opeenvolgende kwartalen met een economische krimp, red.) in de eurozone waarschijnlijker is geworden.' Vooral de hoge energieprijzen raken gezinnen in hun portefeuille. Daardoor zien zij hun koopkracht verminderen en verhoogt het risico dat zij hun leningen niet langer kunnen afbetalen. Ook bedrijven zien de energiefactuur oplopen, net als de kosten voor grondstoffen en materialen. Als die situatie aanhoudt, dreigt een toename van wanbetaling bij ondernemingen, vooral in energie-intensieve sectoren. Banken kijken daardoor aan tegen hogere kredietverliezen op de middellange termijn. 'Hoewel de bankensector recentelijk een herstel van de winstgevendheid heeft gezien te midden van gestegen rentes, zijn er beginnende tekenen van de verslechtering van de kwaliteit van de activa, waardoor hogere provisies nodig kunnen zijn', benadrukt de ECB. Ondertussen proberen regeringen bedrijven en huishoudens fiscaal te ondersteunen om de stijging van de energieprijzen op te vangen. Maar door de coronapandemie kampen zij vaak al met hoge overheidsschulden en dat in combinatie met minder gunstige financieringsvoorwaarden, zou begrotingen kunnen doen ontsporen. "De steun moet daarom tijdelijk en gericht zijn", aldus de ECB.Volgens de Guindos is het tot stand brengen van 'prijsstabiliteit' nu de prioriteit van de centrale bank. Die mikt op de middellange termijn op een inflatie van 2 procent in de eurozone, terwijl die in oktober 10,4 procent op jaarbasis bedroeg. De Russische invasie van Oekraïne - in grote mate de oorzaak van de fors toegenomen energieprijzen - blijft daarbij een van de grootste factoren die inflatie aanzwengelen.