'Banken dienen een behoudend beleid te voeren wanneer zij een dividend uitkeren en daarbij rekening te houden met de huidige moeilijke economische en financiële omstandigheden', zo luidt de aanbeveling van de ECB aan de Europese banken.

De aanbeveling is niet vrijblijvend, aangezien de Europese centrale bank sinds november 2014 de officiële toezichthouder is van de sector.

De ECB heeft de grote banken rechtstreeks aangeschreven om specifieke aanbevelingen te doen voor de uitkering van een dividend. Dat betekent dat de grote banken die bij de recente ECB-stresstest een kapitaaltekort bleken te hebben, dit jaar geen dividend mogen uitkeren over het boekjaar 2014.

Banken die wel voldoen aan de kapitaalvereisten worden geacht een 'behoudend dividend' uit te keren 'om zo aan alle vereisten te blijven voldoen zelfs wanneer de economische en financiële omstandigheden zouden verslechteren'.

Dan zijn er nog de grote banken die wel aan de huidige normen voldoen, maar nog niet aan de vereisten van 2019. Die banken worden verzocht enkel een behoudend dividend uit te keren zolang dat hun kapitaalopbouw niet verhindert.

De ECB heeft de nationale toezichthouders gevraagd de resterende (kleine) banken dezelfde aanbevelingen te doen als de centrale bank heeft gedaan aan het adres van de grote banken.

Behalve aanbevelingen rond het dividenbeleid, kondigt de ECB donderdag ook een 'grondig' onderzoek naar de bonussen aan. De ECB zal in dat verband evalueren of de kapitaalbuffer van de bank sterk genoeg is om een bonus te rechtvaardigen. (BO)

'Banken dienen een behoudend beleid te voeren wanneer zij een dividend uitkeren en daarbij rekening te houden met de huidige moeilijke economische en financiële omstandigheden', zo luidt de aanbeveling van de ECB aan de Europese banken.De aanbeveling is niet vrijblijvend, aangezien de Europese centrale bank sinds november 2014 de officiële toezichthouder is van de sector.De ECB heeft de grote banken rechtstreeks aangeschreven om specifieke aanbevelingen te doen voor de uitkering van een dividend. Dat betekent dat de grote banken die bij de recente ECB-stresstest een kapitaaltekort bleken te hebben, dit jaar geen dividend mogen uitkeren over het boekjaar 2014.Banken die wel voldoen aan de kapitaalvereisten worden geacht een 'behoudend dividend' uit te keren 'om zo aan alle vereisten te blijven voldoen zelfs wanneer de economische en financiële omstandigheden zouden verslechteren'.Dan zijn er nog de grote banken die wel aan de huidige normen voldoen, maar nog niet aan de vereisten van 2019. Die banken worden verzocht enkel een behoudend dividend uit te keren zolang dat hun kapitaalopbouw niet verhindert.De ECB heeft de nationale toezichthouders gevraagd de resterende (kleine) banken dezelfde aanbevelingen te doen als de centrale bank heeft gedaan aan het adres van de grote banken.Behalve aanbevelingen rond het dividenbeleid, kondigt de ECB donderdag ook een 'grondig' onderzoek naar de bonussen aan. De ECB zal in dat verband evalueren of de kapitaalbuffer van de bank sterk genoeg is om een bonus te rechtvaardigen. (BO)